Blog

16.7.2021

Súťaž oslovených autorov a autoriek na návrh novej vizuálnej identity Kunsthalle Bratislava má víťaza

Hodnotiaca komisia vybrala víťazný návrh koncepcie, ktorý bude rozpracovaný do novej vizuálnej identity Kunsthalle Bratislava. Jeho autorkou je Ľubica Segečová.

25.5.2021

Návrh novej vizuálnej identity Kunsthalle Bratislava

V súčinnosti s novou víziou smerovania, pod vedením Jena Kratochvila, vyhlasuje Kunsthalle Bratislava neanonymnú súťaž oslovených autorov a autoriek na návrh novej vizuálnej identity. Oslovenými sú: Andrej & Andrej (Andrej Barčák & Andrej Čanecký), finkner.me (Filip Birkner a Matúš Buranovský), abcdefghch.studio (Michal Chrastina a Simona Hojsíková), Ľubica Segečová a Aurélia Garová.

3.5.2021

Otis Laubert: Bol som ako špongia

Rozhovor s Otisom Laubertom o detstve vo Valaskej a tínedžerskom objavovaní Bratislavy 60. rokov. Text je súčasťou pripravovaného projektu výstavy a publikácie o detskej tvorbe umelcov. Kunsthalle Bratislava ho v koncepcii Daniely Čarnej a Lucie Kotvanovej predstaví v Kunsthalle LAB v júli – septembri 2021.

28.3.2021

Kunsthalle Bratislava prinesie nové zážitky do centra mesta

Nový riaditeľ Jen Kratochvil má skúsenosti najmä z Prahy a Viedne, slovenská umelecká scéna však pre neho nie je neznáma. V prvom veľkom rozhovore pre denník Pravda odhalil, ako sa v Bratislave cíti, aká je jeho vízia smerovania Kunsthalle a čím chce začať. Prečítať si môžete pôvodnú, neskrátenú verziu rozhovoru s Helenou Dvořákovou.

11.2.2021

Keď som dostal občiansky preukaz, šiel som si do Univerzitnej knižnice vypožičať Leonardove zápisky

Rozhovor s Andrásom Cséfalvayom o detstve a prvých kontaktoch s umením, ktorý je súčasťou pripravovaného projektu výstavy a publikácie o detskej tvorbe umelcov. Kunsthalle Bratislava ho v koncepcii Daniely Čarnej a Lucie Kotvanovej predstaví v Kunsthalle LAB v júli – septembri 2021.

18.12.2020

Daniela Krajčová: Minimalistické vyjadrenia detí ma motivovali robiť veci jednoduchšie

Rozhovor s Danielou Krajčovou, držiteľkou Ceny Oskára Čepana za rok 2020 o jej detstve, detskej tvorbe a tvorivých začiatkoch. Text je súčasťou pripravovaného projektu výstavy a publikácie o detskej tvorbe umelcov. Kunsthalle Bratislava ho v koncepcii Daniely Čarnej a Lucie Kotvanovej predstaví v Kunsthalle LAB v júli – septembri  2021.

18.10.2020

Rozhovor s novou kurátorkou KHB

Lýdia Pribišová je od 1. októbra 2020 zodpovedná za komplexnú dramaturgiu výstavných činností KHB v rámci priestorov Kunsthalle LAB a Kunsthalle EXT. Ako kurátorka bude zodpovedať najmä za zostavovanie a plnenie výstavného plánu oboch priestorov, ako aj navrhovať a realizovať pre ne výstavné projekty vo vlastnej kurátorskej koncepcii. Zároveň bude aktívne vyhľadávať a  koordinovať projekty v externej spolupráci.

12.5.2020

Poznáme návštevníka po mene?

V roku 2014 sme o tomto čase pri príležitosti Noci múzeí a galérií pripravili historicky prvý rodinný workshop v prázdnych výstavných priestoroch pod názvom "Prázdno v galérii". Pri triedení fotografických archívov, na ktoré v týchto dňoch vznikol nečakaný priestor, sme si znova uvedomili, že na inštitúciu sa dá pozrieť rôznymi pohľadmi. Jeden z nich sa ponúkol cez príbeh detskej návštevníčky, ktorá rástla s Kunsthalle a stala sa našou "detskou kolegyňou", ktorej hlas a názor má svoju váhu.

7.5.2020

Monitor ti neodpovie, lepšie je to tvárou v tvár

Pandémia koronavírusu popri tisíckach chorých prinútila milióny až miliardy ľudí na celom svete zmeniť svoj život. Pracujeme z domu, nechodíme do školy, do reštaurácií, do divadla, na koncerty či do galérií a múzeí. Mnohé kultúrne, kultúrno-vzdelávacie a vzdelávacie inštitúcie veľmi rýchlo a promptne začali reagovať na novovzniknutú situáciu, keď ich verejnosť nemôže fyzicky navštíviť (čo je ich základný problém). Aj napriek tomu, že museli zavrieť svoje brány, našli si cestu do karanténou uzavretých domácností.

28.4.2020

Kurátor v dobe koronavírovej

Pozícia kurátora v čase pandémie a po nej. Pandémia koronavírusu radikálne zasiahla odbor vizuálneho umenia a nútené zatvorenie múzeí a galérií dalo vzniknúť rôznym inštitucionálnym, ale i guerilla akciám, ktorých snahou je udržanie povedomia o súčasnom vizuálnom umení a jeho prezentácie prevažne v online priestore.

22.4.2020

#UmenieNaNule?

Komunikačná kampaň #UmenieNaNule? formou vizuálnej ankety reaguje na aktuálnu celospoločenskú situáciu šírenia vírusu Covid-19, ktorá sa úzko dotýka aj vizuálneho umenia a kultúry všeobecne. Jednotlivci, malé podniky, ale aj významné organizácie zo sféry umenia sa ocitli v mimoriadnom existenčnom ohrození. Dlhý čas karanténnych opatrení je nutné zmyslupne zúročiť a zamerať na hľadanie nových perspektív.

22.4.2020

Slovenské galérie sú online

Už niečo vyše mesiaca sa všetci bez rozdielu snažíme prispôsobiť novovzniknutej situácii, ktorá sa dotýka každej oblasti nášho života. Vyrovnať sa s utlmením až úplným paralyzovaním činnosti musia aj galérie výtvarného umenia na Slovensku. Ako rýchlo a akým spôsobom na dôsledky pandémie reagujú? Ich reakcie sú rôznorodé – každá totiž pracuje s iným personálnym, komunikačným a tiež finančným zázemím. Niektoré prijímajú situáciu takú, aká je a svoj chod celkom pozastavili.

15.4.2020

Súčasné umenie v online priestore a jeho výzvy

V poslednom období sa v umeleckom svete skloňuje téma jeho krátkodobej adaptácie na virtuálny priestor, ktorá je následkom preventívnych obmedzení pohybu ľudí v čase pandémie. Aj keď sa to tak nemusí zdať, súčasné umenie bolo v nedávnej minulosti výrazne prítomné v online univerze, kde prostredníctvom sociálnych médií migrovalo z miesta na miesto.

7.4.2020

Pustíte galériu domov na návštevu?

V posledných dňoch sa všetci snažíme adaptovať na novú situáciu. Pracovné aktivity sme presunuli do obývačiek, z ktorých sa stali improvizované kancelárie, komunikujúce s okolitým svetom cez obrazovky počítača. Pre galérie, ktoré stavajú na živom kontakte s umeleckými dielami a interakciou s návštevníkom, je to nová výzva. Tento kontakt sa inými prostriedkami totiž celkom nedá nahradiť. Napriek tomu hľadajú formy komunikácie so svojimi publikami a komunitami návštevníkov.