Galerijná rada KHB

Kunsthalle Bratislava v súvislosti s nadobudnutím štatútu samostatnej štátnej príspevkovej organizácie v roku 2020 založila Galerijnú radu KHB ako hlavný odborný poradný orgán štatutára organizácie. Kým obvyklou úlohou galerijnej rady je najmä schvaľovanie výstavného plánu, kompetencie Galerijnej rady KHB sú omnoho širšie a komplexnejšie.

 

Už návrh štatútu Galerijnej rady KHB uvádza, že ide o "kolektívny a poradný orgán najmä v oblasti tvorby výstavného plánu Kunsthalle Bratislava a je platformou pre výmenu odborných názorov v oblasti súčasného vizuálneho umenia a jeho smerovania. Rada môže prerokovávať aj ostatné činnosti KHB, napr. v oblasti dokumentácie, vzdelávania, doplnkových programov, fundraisingu, marketingovej komunikácie a pod. Je oprávnená predkladať návrhy na zlepšenie činností KHB.”

 

Prvá zostava Galerijnej rady KHB, ktorá bude hodnotiť a určovať smerovanie KHB v najbližších troch rokoch, bude mať sedem členov. Nomináciu a čestné členstvo v rade prijalo šesť popredných domácich a českých osobností s bohatou medzinárodnou agendou a renomé. Posledné  miesto v rade plánuje Kunsthalle Bratislava ponúknuť zástupcovi generálneho partnera inštitúcie, na ktorého oslovení v súčasnosti pracuje.

 

Za členov Galerijnej rady KHB boli v období 2020 - 2023 menovaní: 

 

1)     Bohunka Koklesová

2)     Michal Novotný

3)     Zuzana Megová

4)     Lýdia Pribišová

5)     Vít Havránek

6)     Gábor Hushegyi - do 31.12.2020

 

7) zástupca generálneho partnera KHB

 

 

 


 

 

BOHUNKA KOKLESOVÁ (*1972) pôsobí na Katedre teórie a dejín umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa výskumnej, publikačnej a kurátorskej činnosti. Je členkou AICA – medzinárodného združenia historikov a kritikov umenia. Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje problematike vzťahu umenia a politiky, štúdiu totalitných režimov, umenia a vizuálnej kultúry 40. a 50. rokov 20. storočia. V tejto oblasti publikovala dve monografie, V tieni Tretej ríše, oficiálne fotografie slovenského štátu (2009) a Súmrak doby, prelamovaná história, pamäť, fotografia (2018). V rámci kurátorskej činnosti sa venuje súčasnému umeniu a fotografii, pripravila celú radu výstav pre domáce a zahraničné publikum. Je členkou viacerých odborných rád a nadačných inštitúcií podporujúcich rozvoj umenia a kultúry na Slovensku. Za svoju prácu získala viacero národných ocenení. Od roku 2019 je rektorkou VŠVU.

 

 

MICHAL NOVOTNÝ (*1985) je riaditeľ Zbierky moderného a súčasného umenia v Národnej galérii v Prahe. V rokoch 2011 – 2018 viedol Centrum pre súčasné umenie Futura v Prahe a zároveň bol od roku 2016 do roku 2018 šéfkurátorom galérie Plato Ostrava. Učí na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe, kde je asistentom profesora od roku 2016. V roku 2018 pripravoval kurátorské projekty pre Centrum súčasného umenia Passerelle v Breste, spoločne s Jiřím Kovandom site specific projekt pre Black Cube Art Museum v Denvere a s Annou Daučíkovou výstavu v State of Concept v Aténach. Dvojročný kurátorský projekt Orient. Meditácie o východoeurópskej identite so štyridsiatimi piatimi umelcami reprízoval v Contemporary Art Center v Rige, v BOZAR v Bruseli a v Bunkier Sztuki v Krakove. V novembri 2018 otvoril kolektívnu výstavu v Art in General v New Yorku. Zúčastnil sa rezidenčných a výskumných pobytov v Delfina Foundation v Londýne (2016), Contemporary Arts Centerv New Orleans (2014), Muzej moderne i suvremene umjetnosti v Rijeke (2014), Design Cloud v Chicagu (2014), Villa Arson v Nice (2013) a Independent Curators International v New Yorku (2011).

 

 

ZUZANA MEGOVÁ (*1983) je hlavnou štátnou radkyňou pre Sekciu umenia a kreativity Ministerstva kultúry SR. Narodila sa v Bratislave, kde aj vyštudovala žurnalistiku a doktorandské štúdium v odbore masmediálne štúdiá. Počas štúdia absolvovala pobyty na univerzitách v nemeckom Heidelbergu a holandskom Tilburgu. Po ukončení vysokoškolského štúdia absolvovala prax v berlínskom týždenníku a norimberskom rádiu. Od roku 2012 pracuje na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. Ako generálna riaditeľka sekcie koordinovala viaceré strategické úlohy ministerstva ako napríklad založenie Fondu na podporu umenia, kde bola od jeho vzniku do roku 2018 podpredsedníčkou Rady fondu. V rokoch 2014 – 2018 bola koordinátorkou Stratégie rozvoja kultúrya k nej prislúchajúcim dvom akčným plánom, ktoré schválila Vláda SR. Po úspešnom naštartovaní Fondu na podporu umenia vytvárala podmienky a spoluvytvárala legislatívny rámec pre vznik Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ predsedala Výboru pre kultúrne záležitosti v Bruseli. Dlhodobo sa venuje tvorbe politík a zlepšovaniu prostredia pre sektor živého umenia, inštitucionálnemu ukotveniu kreativity a súčasného umenia, ako aj projektom prezentácie slovenského umenia v zahraničí.

 

 

 

 

LÝDIA PRIBIŠOVÁ (*1980) je kurátorka a historička umenia pôsobiaca v Bratislave. Od roku 2006 je editorkou Flash Art Czech & Slovak Edition a od roku 2015 zastáva pozíciu šéfredaktorky. V rokoch 2013 – 2015 pôsobila ako koordinátorka projektov v tranzit.sk. V roku 2012 založila neziskovú platformu PILOT. V rokoch 2007 a 2011 bola spolukurátorkou slovenskej sekcie na Prague Biennale a v roku 2019 Kaunas bienále v Litve. Bola hosťujúcou kurátorkou galérie HIT, kde pripravila program na rok 2019. V roku 2013 získala doktorát na univerzite La Sapienza v Ríme. Tému jej výskumu spracovala v publikácii La Quadriennale di RomaDa ente autonomo a fondazione (Kvadrienále v Ríme. Od verejného orgánu k nadácii), ktorú vydala v roku 2016. Je členkou AICA. Spolupracovala s viacerými inštitúciami a galériami v rôznych krajinách (výber): Museum MAXXI, AlbumArte, Accademia di Belle Arti, Rím, Viafarini, Miláno; Kunsthalle, Atény; Museum of Art, Cluj – Napoca,; OI Futuro, Rio De Janeiro; Zentrum fűr Kunst und UrbanistikNárodná galéria, Tirana; Museum of Contemporary Art, Novi Sad; Museum of Modern and Contemporary Art, New York; ISCP;  tranzit.orgKunsthalle, Bratislava; galérie HITMEDIUM SPACE, Bratislava.

 

 

VÍT HAVRÁNEK (*1971) je teoretik a organizátor. Absolvoval odbor dejiny umenia na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, v roku 2006 získal doktorát (dizertačná práca s názvom Autentické struktury. Osobnosti a struktury interpretace v československém umění 1949-2004). Pracoval ako kurátor Zbierky moderného a súčasného umenia Národní galerie v Prahe (1996 – 1998), v Galerii hlavního města Prahy (1998 – 2002). Od roku 2002 je riaditeľom iniciatívy pre súčasné umenie tranzit.cz, ktorú spoluzaložil. Prednáša súčasné umenie na Vysokej škole uměleckoprůmyslovej v Prahe. Je spoluzakladateľom skupiny pas (produkce aktivit současnosti; spolu s Tomášom Vaňekom a Jiřím Skálom). Teoretickú prácu Havránka definuje okruh umeleckých osobností, ktoré na prelome 20. a 21. storočia charakterizoval záujem o návrat nových foriem konceptuálneho umenia (Ján Mančuška, Jiří Skála). Zaslúžil sa o nové prijatie tvorby Jiřího Kovandu, Júliusa Kollera alebo Stana Filka. Bol kurátorom a spolu-kurátorom výstav: Manifesta 8The European Biennial for Contemporary Art, Murcia, Cartagena, Španielsko; Monument Transformace, 2007 – 2010, Centro Monthermoso Vitoriatranzit – Auditorium, Stage, BackstageFrankfurter Kunstverein, Frankfurt nad Mohanom (2006); Já, výstava ve třech dějstvíchSecession, Viedeň (2006); Definice každodennostiPrague Biennale 2, Praha (2005); Lanterna MagikaEspace Electra, Paríž (2002); Jiří KovandaDUMB, Brno (2004); Otto Piene,Galerie hlavního města Prahy, Praha (2002); akce, slovo, pohyb, prostorGalerie hlavního města Prahy, Praha (1999) atď. Je editorom vydavateľstva jrp | ringier art publisher, Zürich (tranzit seriesAtlas to Transformation, Jiří Skála, Kateřina Šedá, Jan Mančuška, Jiří Kovanda atď.), ďalej editorom kníh a katalógov k výstavám: Autobiographies (2006); The Need to Document (2005); Lanterna Magika (2002); action, word, movement, space (1999). Svoje texty publikoval v knihách a katalógoch: Manifesta 8, Silvana Editoriale (2010); Promesses du passéCentre Pompidou (2010); Reconsidering the Documentary and Contemporary Art, Sternberg Press, CCS Bard (2009); VoidsCentre PompidouKunsthalle Bern(2009); Right About Now, Valiz (2007); Yves KleinCentre Pompidou, Springer Viedeň, New York (2007) atď. Publikuje v časopisoch UmělecSpringerinManifesta Journal , Flash Art atď. Žije a pracuje v Prahe.

 

Štatút Galerijnej rady Kunsthalle Bratislava

Menovacie dekréty

Tlačová správa

Zápis z 1. zasadnutia Galerijnej rady Kunsthalle Bratislava (online)