Kunsthalle Bratislava

Riaditeľ

JEN KRATOCHVIL

Galerijná pedagogička

LUCIA KOTVANOVÁ

Hlavná ekonómka

DENISA ZLATÁ

Personalista, mzdár

ANTON ŠVANDA

Aranžér výstav

JOZEF TYROL