DENISA ZLATÁ

PhDr. Denisa Zlatá

 

Má dlhoročné skúsenosti v oblasti programovania a manažmentu projektov vo verejnom aj priemyselnom sektore so zameraním na kreativitu a inovácie. Disponuje znalosťami projektového riadenia (držiteľka certifikátu Prince2),  finančného riadenia v rámci dotačných schém EÚ, ako aj štátneho rozpočtovania. Vyštudovala verejnú politiku na Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Budapešti a teóriu a manažment kultúry na Karlovej univerzite.

 

Kontakt: +421 949 603 971, denisa.zlata@kunsthallebratislava.sk