VZDELÁVANIE

VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE RODINY, ŠKOLY, MLADÝCH ĽUDÍ A DOSPELÝCH 

Chcete sa dozvedieť viac o svete súčasného umenia? Vzdelávacie programy k výstavám KHB približujú nevšedný svet umenia rôznym skupinám detských (Kunsthalle KIDS) aj dospelých návštevníkov (Experiment Umenie). Ich cieľom je spoločné uvažovanie o vybraných témach a vystavených dielach a ich tvorivá interpretácia, ktorá vytvára priestor pre osobný postoj, rozvoj tvorivého myslenia a zážitok každého návštevníka. Sú otvorené pre rodiny, materské, základné, stredné a vysoké školy, mladých ľudí, dospelých a seniorov, ktorým ponúkame rôzne typy programov, prednášok, diskusií, komentovaných prehliadok a workshopov.

Naše pravidelné programy:
Rodinné programy: konajú sa k aktuálnym výstavám raz mesačne, v soboty o 10:00
Detský mediátor: záujmový krúžok pre deti vo veku 9 - 15 rokov, ktorý približuje svet umenia a zahŕňa detské sprievody výstavami
Sprievodcovia výstavami (nielen) pre deti: pracovné listy, ktoré predstavujú vybrané témy výstav deťom
Experiment umenie: workshopy pre dospelých každého veku k aktuálnym výstavám, konajú sa raz mesačne, v pondelky o 17:00
Komunitné stretnutia pri kresbe: program pre ľudí bez domova sa koná v spolupráci s Depaul Slovensko a je zameraný na komunikáciu prostredníctvom kresby 
Komentované prehliadky pre verejnosť k aktuálnym výstavám: na objednávku pre skupinu min. 5 návštevníkov
Kunsthalle KIDS z domu - online aktivity a inšpirácie: 
Recept na umenie
Čo robia umelci na jar?
Čo robia umelci v zime?
Kreslenia nie je nikdy dosť
Ktorý predmet je pre teba najdôležitejší?
 

Ak chcete dostávať informácie o našich vzdelávacích  programoch, kliknite sem.

_____________________________________________________________________________________________

Aktuálne programy k výstavám pre školy: 

MOŽNÉ AGRARIZMY
Trvanie výstavy do 31.10.2021

Prihlášky: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk

_____________________________________________________________________________________________

ONLINE AKTIVITY SLOVENSKÝCH GALÉRIÍ PRE RODINY NÁJDETE tu.

Publikácie o vzdelávaní:

Čarná, Daniela - Kotvanová Lucia: NAKRESLI SI OVEČKU. O kresbe, ako ju nepoznáte! SCVU, Kunsthalle Bratislava a Slovart, 2019
Čarná, Daniela - Tribulová, Barbora, eds: OTVORENÁ GALÉRIA. Zborník z konferencie galerijnej pedagogiky. SCVU, Kunsthalle 2018 (voľne na stiahnutie)
Detský sprievodcovia výstavami KHB (voľne na stiahnutie)

Projekt DETSKÝ MEDIÁTOR (pozrite si videá, v ktorých výstavami sprevádzajú deti):
Projekt získal cenu Rady galérií Slovenska v kategórii edukačný projekt za rok 2017
Detskí mediátori sprevádzajú na výstave Štefana Papča, 2017
Detské mediátorky sprevádzajú na výstave OBJEKTívne, 2018
Detskí mediátori sprevádzajú na výstave Ilony Németh: Eastern Sugar počas konferencie Otvorená galéria , 2018
Denný tábor Umelec ako repa, 2018


Vzdelávacie programy pre vás pripravujú galerijné pedagogičky KHB:
Mgr. Daniela Čarná, PhD.
Mgr. Art Lucia Kotvanová

Prehľad realizovaných vzdelávacích programov nájdete v archíve.
Kunsthalle Bratislava je členom Medzinárodnej asociácie detí v múzeách HANDS ON!