ANTON ŠVANDA

Bc. Anton Švanda

 

Po niekoľkoročnej praxi na pozícii mzdového účtovníka, absolvoval bakalárske štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte STU v študijnom odbore „Personálna práca v podniku". Prax získal vo verejnom aj súkromnom sektore. V rokoch 2017 – 2020 pôsobil v organizácii Centrum biovied SAV. Od júna 2020 pracuje pre Kunsthalle Bratislava na pozícii personalista, mzdár.

 

Kontakt: +421 2 2047 6261, anton.svanda@kunsthallebratislava.sk