Mediátori umenia

Kunsthalle Bratislava realizuje nový model komunikácie s návštevníkom, prostredníctvom externých spolupracovníkov - vyškolených mediátorov. Súčasné umenie niekedy verejnosť vníma ako bariérové. Preto sme sa rozhodli pre jeho sprostredkovanie nielen formou katalógov, odborných textov, prednášok a vzdelávacích programov, ale aj prostredníctvom tímu mladých ľudí s profesionálnym záujmom o oblasť súčasného umenia. Mediátori umenia sú ľuďmi prvého kontaktu, sprievodcami, permanentne prítomnými na výstavách, ktorí s návštevníkmi komunikujú o vystavených dielach a témach výstav. Sú medzi nimi študenti a absolventi umenia, dejín umenia a príbuzných humanitných odborov.

 

Interní mediátori: Simona Švaňová, Linda Mendelová
​Externí mediátori: Richard Kašický, Michal Meliško, Mária Hanečková, Zuzana Kadárová, Andrea Medzihorská, Barbara Debrecká, Veronika Ballová, Oksana Hoshko, Alexandra Gašparovičová, Valéria Šebová, Rebeca Kolenová, Celestína Minichová a Lucia Vrončová.