Slovenské galérie sú online

Už niečo vyše mesiaca sa všetci bez rozdielu snažíme prispôsobiť novovzniknutej situácii, ktorá sa dotýka každej oblasti nášho života. Vyrovnať sa s utlmením až úplným paralyzovaním činnosti musia aj galérie výtvarného umenia na Slovensku. Ako rýchlo a akým spôsobom na dôsledky pandémie reagujú? Ich reakcie sú rôznorodé – každá totiž pracuje s iným personálnym, komunikačným a tiež finančným zázemím. Niektoré prijímajú situáciu takú, aká je a svoj chod celkom pozastavili. Viaceré však na súčasnú krízu odpovedali veľmi rýchlo a snažia sa náklonnosť svojich divákov udržať aj napriek tomu, že galerijné priestory nie je možné fyzicky navštíviť. Gro ich aktivít sa presunulo na webstránky a sociálne siete. Avšak na tomto mieste sa natíska otázka: je možné poslanie galérií premiestniť či dokonca nahradiť v online priestore?

Keďže momentálne nie je jednoduché vytvárať nové obsahy, najčastejšou formou komunikácie s potenciálnymi návštevníkmi je zameranie sa na časom overené výstavné, akvizičné, programové či publikačné archívy. Veľmi častým príkladom je tiež príprava edukačno-kreatívnych aktivít, t.j. tvorivých ateliérov na doma pre rodiny s deťmi. Virtuálne prehliadky výstav, video-rozhovory, fotogalérie zbierkových predmetov, publikácie a katalógy zadarmo na stiahnutie – týmito najrôznejšími cestami sa galérie snažia upútať pozornosť svojich priaznivcov. Priblížme si teraz niekoľko konkrétnych príkladov komunikačnej práce slovenských galérií v online priestore (nepôjde nám o jednorazové akcie, ale o celistvé koncepcie).

Kunsthalle Bratislava v týchto dňoch spustila komunikačnú kampaň s názvom #UmenieNaNule?, ako reakciu na aktuálnu celospoločenskú situáciu dotýkajúcu sa aj oblasti umenia a kultúry. KHB oslovila širokú škálu slovenských vizuálnych umelcov a umelkýň, aby sa prostredníctvom krátkeho home-videa, prípadne inou formou, podelili o svoj pohľad na súčasnú situáciu. Vizuálna a textová komunikácia smerovaná do online priestoru je zameraná na zdieľanie krátkeho názoru a zároveň podnietenie odbornej diskusie.

Pred niekoľkými týždňami verejnosti predstavila ucelený koncept provizórnej galérie aj Slovenská národná galéria, ktorá nesie príznačný názov Slovenská náhradná galéria. Prostredníctvom novej sekcie webovej stránky prináša video-sprievody výstavami s umelcami a kurátormi, zaujímavosti zo sveta vizuálneho umenia sprostredkúva rubrika "Sedem vecí o ...", ktorej obsah pripravujú interní kurátori a kurátorky. Bohaté zastúpenie majú tiež návody na kreatívne aktivity nielen pre deti. Novú situáciu národná galéria prijala ako výzvu a začala plnohodnotne fungovať ako online galéria.

Svojské formáty "karanténnej" komunikácie ponúkajú aj ďalšie galérie, medzi inými napr. Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (GMAB online), Novohradské múzeum a galéria v Lučenci (#NMGzdomu) alebo Galéria umelcov Spiša (Galéria OnLine). Obsah je podobný tomu vyššie zmieňovanému – svojim divákom sa prihovárajú zdigitalizovanými výstavami a galerijnými zbierkami či spomínanými tvorivými dielňami pre deti aj seniorov. Sympatický je v prípade Galérie umelcov Spiša aj fakt, že uvádzajú presný termín ukončenia svojej online komunikácie. Totiž 30. jún považujú za dátum optimistickej vyhliadky pre návrat do normálneho života. Ešte tomu stále všetci chceme veriť.

Typicky odľahčený spôsob komunikácie zvolili kurátori Nitrianskej galérie, tzv. „BezGaleristi“ pripravujú trikrát do týždňa home-made videá o tom, čo je dobré čítať v oblasti umenovednej literatúry, kde sa dá na internete nájsť kvalitné umenie, vysvetľujú pojmy zo sveta vizuálneho umenia, alebo komentujú vybrané diela týždňa. V každom prípade treba oceniť uvoľnenú a nenásilnú formu prezentácie kurátorov a tiež ich bezprostrednosť a otvorenosť prejavu.

Aukčná spoločnosť SOGA svoju činnosť a poslanie nezastavila, záujemcom stále poskytuje svoje štandardné služby. Jej zamestnanci okrem toho každý týždeň naživo streamujú na sociálnej sieti diskusie zamerané na rôzne témy: ako zmení koronavírus trh s umením, rozpravu o českom zberateľovi umenia Rudolfovi Justovi či o umelcoch cestujúcich do Talianska. Je dôležité povedať, že diskusie majú slušnú sledovanosť a tiež spätnú väzbu od publika vo forme komentárov či dnes tak populárnych „lajkov“.

Pri rešeršovaní komunikačných stratégií je však možné naraziť aj na „neonlinový“ prístup galérií. Nová Synagóga Žilina podporuje umelcov v tomto zložitom kultúrnom nastavení formou ponuky rezidenčného programu. Umelci tak môžu využívať ich prázdne priestory, aby pokračovali vo svojej tvorbe ďalej aj počas koronakrízy. Projekt Galéria DOMA, ktorý 1. apríla odštartovala Banská St a nica, zas sprostredkúva vizuálny zážitok priamo u ľudí doma. Na minimálne jeden mesiac je možné si zapožičať umelecké diela z archívu galérie, ktoré autori projektu záujemcom prinesú až priamo k dverám domu. Ako sami tvrdia, chceli urobiť malé gesto, ktoré by v týchto neľahkých časoch prinieslo nemalé potešenie.           

Predstavených bolo len niekoľko komunikačných stratégií, ktorými sa slovenské galérie prihovárajú verejnosti, avšak je možné ich nájsť ešte viac. Pravdou ale je, že nie všetko, čo sa objavuje na internete sa stretáva s veľkým dosahom, ohlasom či spätnou väzbou publika, nech už ide o aktivity akokoľvek kvalitné a nápadité. Núka sa vysvetlenie, že online priestor je momentálne viac než preplnený a preťažený informáciami. Jednoznačne, sú to práve sociálne siete, ktoré predstavujú najrýchlejšiu a najdostupnejšiu možnosť ako zostať v kontakte s návštevníkmi v čase, keď sú galérie zatvorené. Otázne a neisté len je, dokedy budú (nielen) galérie schopné svojimi online aktivitami udržať pozornosť divákov a do akej miery nahradia pocit a zážitok, ktorý prináša priamy kontakt s umením. Inšpiračných zdrojov na komunikáciu v online priestore je mnoho. Najdôležitejšie však v týchto časoch stále zostáva myslieť predovšetkým na chorých či inak zasiahnutých ľudí, ktorých sa táto kríza priamo dotýka; na ľudí, ktorí tým, že pomáhajú druhým sa sami vystavujú riziku, ohrozujú seba a svojich blízkych. V prvom rade sa nechajme inšpirovať nimi.

Darina Ondrušová


Ondřej Vicena: High Definition Blue Světlo,  2018, záber z inštalácie výstavy Orient2 v Kunsthalle Bratislava, foto: archív KHB