Návrh novej vizuálnej identity Kunsthalle Bratislava

V súčinnosti s novou víziou smerovania, pod vedením Jena Kratochvila, vyhlasuje Kunsthalle Bratislava neanonymnú súťaž oslovených autorov a autoriek na návrh novej vizuálnej identity. Oslovenými sú: Andrej & Andrej (Andrej Barčák & Andrej Čanecký), finkner.me (Filip Birkner a Matúš Buranovský), abcdefghch.studio (Michal Chrastina a Simona Hojsíková), Ľubica Segečová a Aurélia Garová.

Oslovení autori a autorky v súťaži predstavia návrh nového loga, prezentáciu koncepcie vizuálnej identity a návrh experimentálnej koncepcie komunikácie inštitúcie. Výsledkom súťaže bude jeden víťazný návrh, ktorého autor/ka dopracuje kompletný Rebrand identity Kunsthalle Bratislava.

Hodnotiacu komisiu tvoria: Palo Bálik, grafický dizajnér, Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave; Jan Brož, grafický dizajnér, Daniela Dostálková a Linda Dostálková, grafické dizajnérky a vizuálne umelkyne; Eva Šimovičová, grafická dizajnérka Kunsthalle Bratislava a Jen Kratochvil, riaditeľ Kunsthalle Bratislava. Odborným garantom súťaže je Palo Bálik z Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU.

Vyhlásenie súťaže: 26. 5. 2021
Termín odovzdania návrhov:   1. 7. 2021 do 24:00 hod.
Zasadnutie komisie: 5. – 9. 7. 2021
Vyhlásenie výsledkov: 12. 7. 2021
Odovzdanie Rebrandu identity: 10. 9. 2021

Súťažné podmienky sú zverejnené v priloženom dokumente.