#UmenieNaNule?

Komunikačná kampaň #UmenieNaNule? formou vizuálnej ankety reaguje na aktuálnu celospoločenskú situáciu šírenia vírusu Covid-19, ktorá sa úzko dotýka aj vizuálneho umenia a kultúry všeobecne. Jednotlivci, malé podniky, ale aj významné organizácie zo sféry umenia sa ocitli v mimoriadnom existenčnom ohrození. Dlhý čas karanténnych opatrení je nutné zmyslupne zúročiť a zamerať na hľadanie nových perspektív. Možno premyslieť a prehodnotiť doterajšiu pozíciu kreatívnych povolaní, možno revidovať súčasný stav fungovania, formulovať už dnes nové východiská pre oblasť umenia a jeho budúcej prevádzky.

Čo znamenajú umenie a kultúra pre našu spoločnosť? Vieme momentálny “bod nula” premeniť na príležitosť efektívneho nastavenia ekonomických, hodnotových či edukatívnych vzťahov? Kunsthalle Bratislava oslovila širokú škálu slovenských vizuálnych umelcov a umelkýň, aby sa prostredníctvom krátkeho home-videa, prípadne inou formou, podelili o svoj pohľad na súčasnú situáciu práve z pozície umenia a živej umeleckej praxe. Ich úlohou bolo autenticky a autorsky zodpovedať tri otázky, ktoré by spoločne mohli ponúknuť obraz o vnímaní zmlyslu umenia, o tom, čo môže byť kľúčovou úlohou umenia v čase nútenej karantény a nejasnej budúcnosti.  

1) Ako trávite čas v súčasnej nútenej izolácii?
2) Aký je podľa Vás zmysel a úloha umenia v tejto situácii?
3) Ako podľa Vás karanténa zmení postavenie a pôsobenie vizuálnych umelcov a umelkýň? Ako podľa Vás ovplyvní vnímanie hodnoty umenia v očiach verejnosti, fungovanie súkromných či štátnych galérií a umeleckých inštitúcií, prípadne podporu umenia? Môže byť takáto kríza príležitosťou pre reštart umeleckého systému?

Vizuálna a textová komunikácia smerovaná do on-line priestoru je zameraná na zdieľanie krátkeho názoru a zároveň podnietenie odbornej diskusie s cieľom hľadania pozitívnych riešení v tomto krízovom období. Kampaň má ambíciu stať sa súčasťou širšej spoločenskej diskusie o možnostiach, ako aktuálnu krízu využiť na hľadanie nových perspektív a nastavení, a to nielen pre oblasť umenia a kultúry, ale aj pre spoločnosť ako takú. 

Kunsthalle Bratislava, 2020

—OTO HUDEC—
https://youtu.be/zA_20-raaXE

—PETER RÓNAI—
Moneyfest: Postkontemporálna umelecká pandémia

—VILIAM SLAMINKA—
https://youtu.be/4I8s85v7v5U

—BLAŽEJ BALÁŽ—
Po korone sa znovu pripomenie klíma
https://youtu.be/1ijbdQUVsYM

—ANDRÁS CSÉFALVAY—
https://youtu.be/K19DtXB2reE

—JÁN TRIAŠKA—
https://youtu.be/tTwPx_A9Vus

—IVANA ŠÁTEKOVÁ—
https://youtu.be/vlzKcxeV3Cc

—BORIS SIRKA—
https://youtu.be/A34KzHqiAeI

—MONIKA A BOHUŠ KUBINSKÍ—
https://youtu.be/yOHhzRcgSLE

—STANO MASÁR—
https://youtu.be/q9DTOsw-QrM
https://youtu.be/KYZc3V-7wlA

—RUDOLF SIKORA—
https://youtu.be/A3tAIJCpMAM

___________
Komunikačná kampaň prezentuje názory umelcov, nie Kunsthalle Bratislava.