Pustíte galériu domov na návštevu?

V posledných dňoch sa všetci snažíme adaptovať na novú situáciu. Pracovné aktivity sme presunuli do obývačiek, z ktorých sa stali improvizované kancelárie, komunikujúce s okolitým svetom cez obrazovky počítača. Pre galérie, ktoré stavajú na živom kontakte s umeleckými dielami a interakciou s návštevníkom, je to nová výzva. Tento kontakt sa inými prostriedkami totiž celkom nedá nahradiť. Napriek tomu hľadajú formy komunikácie so svojimi publikami a komunitami návštevníkov.

Asi každá galéria - jej kurátori, galerijní pedagógovia aj programoví zamestnanci si položili minimálne dva typy otázok. Tá prvá siaha smerom k archívom: čo z toho, čomu sa inštitúcia dlhodobo venuje, sa dá ponúknuť verejnosti cez webové stránky a sociálne siete a akým spôsobom? Druhá smeruje k snahe vytvárať nové programy a formáty, ktoré reagujú na aktuálne potreby týchto dní a aj do budúcnosti môžu ponúknuť nové možnosti komunikácie, s výzvou objaviť vlastnú virtuálnu identitu inštitúcie. Galérie ponúkajú online prehliadky výstavami, sprístupňujú publikácie, záznamy prednášok aj živé prenosy s kurátormi komentujúcimi výstavy v rúškach, približujú jednotlivé diela zo zbierok vo formáte „umelecké dielo dňa“. Niekedy nás nechajú nahliadnuť do súkromia svojich obývačiek, odkiaľ sa nám prihovárajú s osobnými odporúčaniami čo čítať či na čo sa pozerať. V balíkoch vzdelávacích tvorivých aktivít prinášajú inšpirácie, pracovné listy odvodené od diel v zbierkach galérie, kvízy, video či fotonávody ako vlastné „dielo“ vytvoriť v domácich podmienkach a o výsledky sa prípadne podeliť s ostatnými. Aj keď sú určené primárne deťom, nemuseli by uraziť ani dospelého. Zvlášť v dňoch, kedy „urobiť niečo tvorivé“ patrí k základom psychohygieny.

Ponuky vzdelávacích oddelení slovenských galérií, s ktorými sa v týchto dňoch akoby „roztrhlo vrece“, sú zosumarizované na konci príspevku. Niektoré vznikajú na kolene a majú home-made dizajn, čo je však celkom prirodzené a aj sympatické. Prípadný záujemca – rodič, pedagóg, tínedžer či študent galerijnej pedagogiky sa nemusí pri ich hľadaní brodiť webstránkami a sociálnymi sieťami jednotlivých inštitúcií (aj keď to má tiež svoje čaro). Rôzne ponuky pre deti v duchu „ako sa zabaviť doma“ však dnes neprinášajú iba galérie, ale s dávkou nadsázky môžeme povedať, že takmer každý – samosprávy, automobilky, banky, obchodné reťazce... Pedagógovia, rodičia, rodinné centrá či základné umelecké školy. Tvorivé podnety sú všade okolo nás a to je dobre. Na druhej strane sú deti zavalené školskými zadaniami, niekedy dokonca viac ako inokedy a otázka je, či, resp. čím sú alebo by mali byť aktivity ponúkané galériami iné a prečo po nich siahnuť? To, čo ich charakterizuje by totiž nemala byť snaha prinášať aktivity za každú cenu, ale ich odbornosť a zároveň prístupnosť, zrozumiteľnosť a adresnosť cez konkrétne podnety napojené na svet umenia. Spája ich to, že sa snažia citlivo reagovať na situáciu týchto dní a inšpirujú k tvorivému vnímaniu domáceho prostredia. Ukazujú, ako sa z rôznych uhlov pohľadu pozrieť na to, čo ponúka izba, môj byt, výhľad z okna, prechádzka do prírody, aktuálna životná situácia. Smerujú k prepojeniu tvorivosti a každodenného života, čo je napokon ich cieľom aj v „bežných časoch“ – nechať tvorivosť vstúpiť do našej každodennosti a cez vlastnú skúsenosť spoznávať rôzne podoby a presahy výtvarného umenia. A možno je čas položiť si otázku ohľadom dlhodobej vízie smerovania vzdelávacích oddelení jednotlivých galérií a pomenovať ich špecifiká, na ktorých sa bude dať stavať aj do budúcna.                                                                    

Daniela Čarná

PS: Pred pár dňami vznikla facebooková skupina CoronARTkids popri známej skupine CoronART, ktorá ponúka priestor pre zdieľanie podnetov od detí a pre deti. Zatiaľ ju využívajú najmä umelkyne a umelci s deťmi; verím, že si ju povšimnú aj galérie, ktoré k téme majú tiež čo povedať.

Nech sa páči, inšpirujte sa aktivitami, ktoré dnes ponúkajú takmer všetky galérie. (Pozn.: Niektoré odkazy sa nachádzajú na FB stránkach kde je ich potrebné "vyhľadať".)

Kunsthalle Bratislava
Slovenská národná galéria
Galéria mesta Bratislavy
Východoslovenská galéria, Košice
Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
SNG, Zvolenský zámok
SNG, Galéria Ľ. Fullu, Ružomberok
Liptovská galéria P. M. Bohúňa
Oravská galéria, Dolný Kubín
Nová synagóga Žilina, Detská stanica
Turčianska galéria, Martin
Nitrianska galéria
Galéria umenia, Nové Zámky
Tatranská galéria, Poprad
Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves
Múzeum V. Löfflera, Košice
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

Pár príkladov zo zahraničia:

MoMA, New York
The Metropolitan Museum of Art, New York
Boston Children´s Museum
National Gallery, London
Tate Gallery, London
Mumok, Viedeň
Národní galerie, Praha
Moravská galerie, Brno
Zacheta, Narodowa Galerija Sztuki, Varšava