Vyhlásenie výtvarnej a kultúrnej obce Slovenska

Výzva na osamostatnenie a zachovanie Kunsthalle Bratislava v Dome umenia
Vyhlásenie výtvarnej a kultúrnej obce Slovenska

#stojimprikunsthalle

So znepokojením sledujeme snahy Ministerstva kultúry SR a Národného osvetového centra zrušiť pôsobenie Kunsthalle Bratislava v priestoroch Domu umenia na Námestí SNP č. 12 a zriadiť tam tzv. Kreatívne centrum. Tento proces prebieha netransparentne a bez diskusie s výtvarnou a kultúrnou obcou Slovenska. Budova Domu umenia bola postavená v 60. rokoch 20. storočia z dôvodu prezentácie súčasného umenia a tomuto účelu slúži až dodnes. Od roku 2014 v nej sídli Kunsthalle Bratislava, ktorá je výstavnou inštitúciou zameranou na prezentáciu najaktuálnejšieho domáceho i zahraničného umenia. Výtvarná obec Slovenska sa dožadovala vzniku takejto inštitúcie od roku 1990. Napriek tomu, že Kunsthalle Bratislava doteraz nie je samostatnou inštitúciou, čo sťažuje jej fungovanie, zorganizovala od svojho vzniku desiatky výstav s vysokou relevanciou a návštevnosťou, mnohé z nich získali ocenenia. Zriadenie tzv. Kreatívneho centra bez odbornej diskusie a na úkor Kunsthalle Bratislava považujeme za neprijateľné. Preto ako zástupcovia výtvarnej a kultúrnej obce Slovenska, inštitúcií, spolkov, odborných platforiem, ako aj jednotlivci a široká verejnosť spoločne žiadame Ministerstvo kultúry SR o nasledovné:

  1. samostatnosť a právnu subjektivitu Kunsthalle Bratislava,
  2. stabilizáciu v priestore Domu umenia na Námestí SNP č. 12 a odovzdanie správy Domu umenia pod Kunsthalle Bratislava,
  3. koncepčné riešenie oblasti kreatívneho priemyslu, ktoré nebude na úkor už existujúcich kultúrnych inštitúcii,
  4. nevyhnutný otvorený a odborný dialóg pred plánovanými zmenami v oblasti umenia a kultúry.
     

Iniciátori/ky a signatári/ky vyhlásenia:

doc. akad. mal. Blažej Baláž (umelec a pedagóg, Trnavská univerzita v Trnave)
Mgr. et Mgr. art. Jana Kapelová, ArtD. (umelkyňa)
Mgr. art. Dávid Koronczi (časopis Kapitál)
Mgr. Lenka Kukurová, Ph.D. (kurátorka a teoretička umenia, Slovenská sekcia AICA)
Mgr. art. Róbert Makar, ArtD. (umelec a pedagóg, Slovenská výtvarná únia)
prof. Ilona Németh (umelkyňa, profesorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave)
doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD. (umelec a pedagóg, vedúci Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave)
Mgr. Lýdia Pribišová, PhD. (časopis Flash Art, Slovenská sekcia AICA)
Mgr. art. Erik Šille (umelec)
Mgr. art. Maja Štefančíková (portál Artalk.sk)
doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD. (umelec a pedagóg, Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici)
Mgr. Nina Vrbanová, PhD. (poverená riaditeľka Kunsthalle Bratislava, Slovenská sekcia AICA)
Mgr. Pavol Weiss (galerista, predseda Asociácie súkromných galérií)

K výzve sa môže pripojiť každý z Vás, vyplnením formulára TU: