Stanovisko Kunsthalle Bratislava k dohode s Ministerstvom kultúry SR

1. januára 2020 vznikne nová štátna príspevková organizácia Kunsthalle Bratislava

Kunsthalle Bratislava sa po viacnásobných rokovaniach dohodlo s Ministerstvom kultúry SR na postupe a podmienkach zriadenia novej rovnomennej príspevkovej organizácie od 1. 1. 2020. Rezort kultúry o dohode informoval vo svojej tlačovej správe dňa 2. 8. 2019.

„Vznik Kunsthalle Bratislava ako novej príspevkovej organizácie od 1. 1. 2020 znamená predovšetkým novú budúcnosť a lepšie perspektívy galerijnej a vzdelávacej inštitúcie, ktorá päť rokov fungovala v provizóriu, a preto sa rozvíjala len ťažko. Samostatnosť a právna subjektivita sú potvrdením legitimity, dobrého fungovania a aj potrebnosti inštitúcie tohto typu v štruktúre rezortu kultúry,“ uviedla poverená riaditeľka KHB Nina Vrbanová.

            Ministerstvo kultúry SR na poslednom rokovaní dňa 1. 8. 2019 ponúklo ako finančný strop na fungovanie a prevádzku galérie vo forme samostatnej príspevkovej organizácie sumu 400.000,- €. Tieto prostriedky, ktoré budú tvoriť všeobecný ročný rozpočet organizácie, budú kryté len z vlastných kapacít rezortu. V máji pritom Kunsthalle Bratislava predložila návrh rozpočtu novej organizácie vo výške 710.000,- €. Podporu a finančnú spoluúčasť v prípade zriadenia samostatnej organizácie svojím listom zo dňa 17. 4. 2019 prisľúbilo aj Hlavné mesto SR Bratislava – primátor Matúš Vallo.

            „Rozpočet, ktorý Ministerstvo kultúry SR ponúklo, síce nie je ideálny, ale vnímame ho ako stabilný základ pre externé partnerstvá a získavanie ďalších prostriedkov predsa len z lepšej – samostatnej a vyprofilovanej pozície. To je pre Kunsthalle Bratislava v tejto chvíli kľúčové. Rovnako ako stabilný a reprezentatívny priestor – sídlo organizácie v Dome umenia, ktoré sa pri vzniku príspevkovej organizácie potvrdí predĺžením nájomnej zmluvy a bude zakotvené aj v zriaďovacej listine. Rozsah a objem plánovaných činností sa spočiatku bude musieť oproti pôvodnej predstave zredukovať. Rezort však prejavil vôľu ďalej rokovať a podporiť činnosť Kunsthalle Bratislava aj formou prioritných projektov,“ doplnila Vrbanová.
         

               V priebehu augusta má Kunsthalle Bratislava vypracovať a predložiť Ministerstvu kultúry SR všetky potrebné náležitosti podľa zákona o príspevkových organizáciách (zriaďovaciu listinu, nový adaptovaný rozpočet a pod.). Dokumentáciu rezort následne postúpi Ministerstvu financií SR spolu so žiadosťou o súhlas so zriadením novej organizácie.

         Ministerstvo kultúry SR vyhlási výberové konanie na obsadenie postu riaditeľa/riaditeľky novej príspevkovej organizácie Kunsthalle Bratislava v jeseni roka 2019.

Reakcie odbornej verejnosti:

"Aj tento prípad ukazuje, že sa v slobodnej spoločnosti oplatí ozvať sa, angažovať sa a bojovať za svoju vec. Takto sa rozvíja občianska spoločnosť a posilňuje demokracia. Tvorivá komunita sa konečne spolitizovala. Kunsthalle Bratislava sa dočkala právneho postavenia, ktoré si zaslúžila už od začiatku. Problémom zostáva žalostne nízky rozpočet.
Hospodáriť so 400 000 eur ročne bude veľmi ťažké. Napríklad Kunsthalle v rakúskom mestečku Krems má ročne k dispozícii okolo štyroch miliónov. Držím palce v novej kapitole a teším sa na ďalšie výstavy súčasného umenia."

Michal Hvorecký, spisovateľ

 

"Osamostatnenie KHB pozitívne narušilo letnú uhorkovú sezónu. Vnímam to ako výsledok úsilia aktívnej a neapatickej súčasnej výtvarnej obce, ktorá tvorí a reprezentuje súčasné výtvarné umenie v praktickej a teoretickej rovine. Spoločenské otázky, akou je fenomén KHB, sú súčasťou kultúry. Musíme byť však ostražití, boj žiaľ nekončí, aby priestory a profesionálne/personálne zázemie KHB boli patričné zabezpečené a vhodné poslania/funkcie novej inštitúcie."

Jan Triaška, výtvarník

 

"Veľmi si vážim vynaloženú energiu a vytrvalosť umeleckej obce, tímu KHB ako i zamestnancov MK SR, vďaka ktorým bude v roku 2020 zriadená inštitúcia na prezentáciu súčasného umenia. Úprimne dúfam, že Ministerstvo kultúry vzápätí nezruší novovzniknutú Kunsthalle jediným gestom - zriadením kreatívneho centra v jej výstavných priestoroch."

Jana Kapelová, výtvarníčka

 

Napísali o nás:

Čo plánuje samostatná Kunsthalle Bratislava? (Rádio Devín)

Osamostatnenie prinesie novú budúcnosť a lepšie perspektívy, tvrdí Kunsthalle Bratislava (Webnoviny)

Nina Vrbanová: Samostatnosť je pre Kunsthalle kľúčová (Pravda)

Rozhodli o Kunsthalle, obe inštitúcie dospeli k dohode (TA3)

Minúta po minúte (DennikN)

Kunsthalle Bratislava bude príspevkovou organizáciou rezortu kultúry (teraz.sk)

Kunsthalle bude od januára 2020 príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry (hlavne.sk)

Kunsthalle Bratislava získa od nového roka samostatnosť (Pravda)

Kunsthalle Bratislava ostáva v Dome umenia, s ministerstvom sa dohodli na osamostatnení (Webnoviny)

Rozhodli o Kunsthalle, obe inštitúcie našli spoločnú reč (TA3)