Organizačné zmeny v KHB

1. júla 2017 uplynie rok, odkedy Kunsthalle Bratislava (KHB) prešla do správy Slovenskej národnej galérie. Odpočet z ročnej činnosti predstavitelia oboch pracovísk odprezentovali formou verejnej diskusie 7. júna 2017. Vedenie SNG zvolilo stratégiu vystupovať vo vzťahu ku KHB ako inkubátor, sústredili sme sa na zvládanie administratívnych procesov, profesionalizáciu galerijnej prevádzky, zabezpečenie vlastnej počítačovej siete a ostatného pracovného zázemia. Ďalším krokom, ktorý vyplynul z bežného chodu ako i z verejnej diskusie, je organizačná zmena (k 1. júlu 2017), v dôsledku ktorej sa KHB stane samostatným pracoviskom, úsekom s osobitným štatútom. Vedením úseku, a teda aj vedením KHB Bratislava, bude poverená Nina Vrbanová. Tento krok je ďalším systémovým posunom, ktorý by mal viesť k fyzickému, programovému aj personálnemu osamostatneniu inštitúcie. 

 

Mgr. Nina Vrbanová, PhD. (*1986)

Študovala na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. V rokoch 2010 – 2016 absolvovala doktorandské štúdium na FF UKF v Nitre (dizertačná práca „Verejné súkromie. Semiotika vizuálnych fenoménov“). Od roku 2011 pripravila množstvo autorských výstav a edičných výstupov. Pracovala v Galérii Cypriána Majerníka (2009 – 2013) ako projektová manažérka a kurátorka. Dlhodobo pôsobila ako editorka časopisu Jazdec – Print nástenky o súčasnom výtvarnom dianí. Je členkou Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie kritikov AICA. V KHB Bratislava pracuje od roku 2014; za ten čas pripravila viacero samostatných projektov a viedla výstavný plán priestoru Kunsthalle LAB, posledného pol roka zastávala funkciu hlavnej kurátorky.