Kunsthalle do SNG (?) - Ilona Németh

Otázku či má odôvodnenie existencia Kunsthalle v Bratislave alebo celkovo na našej kultúrnej scéne, už máme za sebou niekoľko rokov dozadu.

Dôkazom je, že vlastne vznikli skoro naraz tri rôzne modely rovnakej inštitúcie.  Vtedajší / dnešný minister kultúry Marek Maďarič povedal 28. mája 2013 pre Sme v článku Alexandra Balogha:

„Perspektívne sa Kunsthalle osamostatní, no som presvedčený, že momentálne je tento dočasný model najschodnejší, aj keď zatiaľ nemá právnu subjektivitu. Ak by sme čakali na ideálne podmienky, vznik Kunsthalle by sa odďaľoval donekonečna. Je lepšie začať s jej činnosťou, ako sa neustále hádať a vyhovárať.“

(http://kultura.sme.sk/c/6816782/kunsthalle-konecne-bude-od-januara-v-dome-umenia.html#ixzz47PNlT7oH)

Skoro o 3 roky neskôr v máji 2016 sa nachádzame vlastne v úplne rovnakej situácii: môžeme považovať za vhodné ďalšie “prechodné” riešenie?

Nezávisle od toho či SNG by bola vhodnejšou zastrešujúcou inštitúciou pre Kunsthalle alebo nie, (ja sa prikláňam k názoru, že áno) si myslím, že centralizácia kultúrnych inštitúcii môže len škodiť, neprispeje ani ku skvalitneniu kultúrneho života, ani k zvýšeniu konkurencieschopnosti celkovo v kultúre.

Môžem len opakovať svoj názor z roku 2014: “Myslím, že základnou otázkou problému Kunsthalle Bratislava je "vybojovanie" samostatnosti – štatútu nezávislej inštitúcie. Transparentné fungovanie aj v tomto prípade považujem za zásadné. Momentálne máme tri zriaďovacie modely kunsthalle na Slovensku, bude zaujímavé sledovať, ktorá obstojí v konkurencii s medzinárodným programom a s dlhodobou podporou odbornej verejnosti. Dúfam, že tieto očakávania sa podarí splniť v blízkej budúcnosti.”

(Sme.sk 25.11. 2014; http://kultura.sme.sk/c/7513749/bratislavska-kunsthalle-ma-sefa.html)

Podľa môjho názoru treba zriadiť samostatné Kunsthalle s medzinárodným programom, transparentným fungovaním, právnou subjektivitou a nepredlžovať prechodný stav medzi bytím a nebytím.

 

1. máj, 2016

Ilona Németh, umelkyňa, profesorka VŠVU