Kunsthalle do SNG (?)

SNGSCVUKHB

Asi nie som jediný, kto by potreboval od kompetentných jednoznačné vysvetlenie nápadu roka: spojiť najvyššiu centrálnu zbierkotvornú galerijnú inštitúciu Slovenska s výstavnou inštitúciou typu Kunsthalle. To naozaj nemá Slovenská národná galéria (SNG) okrem rekonštrukcie, digitalizácie a ďalších veľkých projektov dosť svojej vlastnej práce – ktorej kvality a vysokú odbornú úroveň týmto samozrejme nespochybňujem?

Podľa môjho názoru by mala byť na normálne fungujúcej výtvarnej scéne Kunsthalle predsa protiváhou inštitúcie akou je SNG, a nie jej súčasťou či konkurenciou. Možno toto rozhodnutie vzniklo z dôvodu, že Dom umenia / Kunsthalle Bratislava (KHB), ktorá je zároveň Slovenským centrom vizuálnych umení (SCVU), za dva roky svojho fungovania dokázala plniť len funkciu výstavného priestoru, no doteraz sme nevideli takmer žiadne výsledky ostatných úloh tejto inštitúcie, ktoré by mali „prostredníctvom ... knižnice, archívu, webstránky, časopisu, newslettru prepojeného s vedecko-výskumným a vzdelávacím pracoviskom sprístupňovať a zároveň zastrešovať vizuálne umenie na Slovensku“ (citát z webu www.kunsthallebratislava.sk). Preto sa môže zdať zámer Ministerstva kultúry delegovať na SNG archivačné, publikačné, vedecko-výskumné úlohy (a nezabúdajme aj na adekvátnu prezentáciu v zahraničí!) na poli súčasného vizuálneho umenia a najaktuálnejšieho diania na našej scéne ako odôvodniteľný. Prečo sú ale Divadelný ústav, Filmový ústav, Slovenské centrum dizajnu, Hudobné centrum, alebo Literárne informačné centrum samostatnými pracoviskami a nepatria pod Slovenské národné divadlo či Slovenskú filharmóniu? Prečo by malo SCVU (a tým pádom aj KHB) napriek tomu patriť pod SNG?

Nazdávam sa, že už úvodné spojenie SCVU a KHB nebolo šťastné a vzniklo skôr z politických dôvodov, aby sme tu už konečne mali aj vytúženú Kunsthalle. Nebolo by preto rozumnejšie, aby sme tu namiesto trojjediného mačkopsa mali samostatné SNG, KHB a SCVU? Ale to by už  bolo tých skratiek na tento štát asi priveľa...

 

Omar Mirza

kurátor a moderátor