KHB má nového riaditeľa

Výberové konanie na obsadenie riaditeľa/riaditeľky Kunsthalle Bratislava bolo vyhlásené dňa 24. 9. 2020 Oznámením o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Kunsthalle Bratislava. Termín na doručenie prihlášok bol do 24. 10. 2020.

Dňa 18. 12. 2020 sa uskutočnilo neverejné a verejné vypočutie troch uchádzačov na pozíciu riaditeľa/riaditeľky Kunsthalle Bratislava — Niny Vrbanovej, Lucie Gavulovej a Jena Kratochvila — za účasti členov výberovej komisie. Podľa individuálneho hodnotenia členov výberová komisia odporučila na pozíciu riaditeľa Jena Kratochvíla.

Ministerka kultúry Natália Milanová vymenovala Jena Kratochvila za riaditeľa Kunsthalle Bratislava 1. 2. 2021.

_____________
Jen Kratochvil

Kurátor a kritik pôsobiaci posledné roky v Prahe a Viedni. Jeho kurátorská prax sa zameriava na časové médiá a výskumné umelecké tendencie spojené s architektúrou. Spoločne s Hynkom Altom vedie Ateliér nové estetiky na Katedre fotografie pražskej FAMU. Medzi ďalšími projektami bol Kratochvil spolukurátorom cyklu výstav Moving Image Department v Národnej galérii Praha; kurátorom filmového programu Plato v Ostrave, Fotograf Festivalu 2017Festivalu m3 / Umění ve veřejném prostoru 2018 a súčasne sa venoval filmovej dramaturgii v Galerie Rudolfinum, nazvanej Rudolfinum_Time-Based. Mimo zmienených aktivít pôsobil ako nezávislý kurátor. Od roku 2017 viedol spoločne s architektkou a kurátorkou Laurou Amann viedenský nezávislý priestor Significant Other. Súčasne pravidelne prispieva do rôznych umeleckých printových a digitálnych periodík. Od 1. februára 2021 je Jen Kratochvil menovaným riaditeľom Kunsthalle Bratislava, kde sa presunulo aj pole jeho pôsobenia. 
 

Vyhlásenia MK SR:

Kunsthalle Bratislava (KHB) má od 1. februára nového riaditeľa
Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku Kunsthalle Bratislava