13.9.2017 - 26.11.2017

Výstava

CARMELA GROSS: Fotograf

V texte z roku 1993, ktorý analyzuje prácu Carmely Grossovej, jedna z najpresnejších a najpriamejších brazílskych kritičiek Aracy Amaralová tvrdí, že „umelec stojí za svojou trajektóriou“. Ak je toto uvažovanie všeobecne platné pre každého umelca, platí to ešte nepochybne omnoho viac pre niekoho, ako je Grossová. Ešte viac to musí byť zdôraznené dnes, takmer dvadsaťpäť rokov po vystúpení všetkého (čo vyprodukovala, naučila a vytvorila počas všetkých tých rokov) na svetlo sveta.
13.7.2017 - 29.10.2017

Výstava

ERIK ŠILLE: error

Výstava predstavuje prierez tvorbou Erika Šilleho (*1978, Rožňava), ktorý patrí k najúspešnejším maliarom strednej generácie. Vyhranený autorský rukopis čerpá z animovaného sveta komixových postáv, reklamy a každodennej banality, ktoré v jeho obrazoch získavajú existenciálny, až apokaliptický výraz. Dialógom dejín umenia so svetom pop-kultúry vytvára nové súčasné pseuodomýty a hybridné rozprávky.
30.3.2017 - 29.10.2017

Výstava

AKO DOMA: Modelová situácia slovenského sochárstva 20. a 21. storočia

Výstavu ako „modelovú situáciu“ môžeme chápať ako jednu z možností, ako (v relatívne krátkom čase) naplniť inštitucionálnu potrebu zrealizovať výstavu, či expozíciu reflektujúcu zásadné vývinové obraty domáceho sochárskeho umenia 20. a 21. storočia – prechod od klasickej sochy až po aktuálne dianie, pre edukatívne ciele a prispieť k jeho poznaniu v radoch širokej verejnosti.
22.6.2017 - 3.9.2017

Výstava

STANO FILKO: 2037

Prípravu výstavy Stana Filka (1937, Veľká Hradná – 2015, Bratislava) podnietila symbolická príležitosť jeho nedožitých 80-tich narodenín.
30.3.2017 - 25.6.2017

Výstava

APART: Možnosť uchovávania

Projekt "Možnosť uchovávania" je výstupom umeleckého kolektívu APART, ktorý je združením mladých vizuálnych umelcov Denisa Kozerawského, Petra Sita a Andreja Žabkaya.
20.4.2017 - 11.6.2017

Výstava

OTO HUDEC: Súostrovie

Názov výstavy Súostrovie je symbolickým zobrazením vzťahu medzi obyvateľmi Kapverdských ostrovov a imigrantmi vo štvrtiach Lisabonu, či vo Francúzsku a iných krajinách EU. Hoci geograficky vzdialené, predelené oceánom, či hranicou Schengenu, medzi oboma komunitami prebieha neustály kontakt – kultúrny, ekonomický a fyzický.
16.2.2017 - 9.4.2017

Výstava

INTO THE MU

„Mu“ (nebytie) je v podstate stav medzi činnosťou a nečinnosťou. Napriek tomu „mu“ nemá žiadnu paralelu v západnej filozofii. Štyria zahraniční výtvarníci pozvaní na spoločnú výstavu Into the MU, napriek tomu, že sa zaoberajú inými výrazovými prostriedkami a majú iné zameranie, prijali pozvanie, aby preskúmali dimenzie tohto stavu z rôznych uhlov.
3.11.2016 - 26.2.2017

Výstava

A JE TU ZAS? Slovenský štát v súčasnom umení

Výstavný projekt s názvom A je tu zas? Slovenský štát v súčasnom umení dramaturgicky nadväzuje na politicky ladené projekty, ktorým sa kurátori KHB v minulosti venovali, a zároveň vytvára autonómny doplnok k výstave Sen x skutočnosť v Slovenskej národnej galérii.
7.12.2016 - 29.1.2017

Výstava

AGNÈS THURNAUER: Krajina a jazyk

Ťažiskom prezentácie francúzsko-švajčiarskej autorky Agnès Thurnauer je séria rozmerných okrúhlych obrazov/objektov Portraits Grandeur Nature (2007 – 2009), ktorú prezentovala aj v Centre Georges Pompidou v Paríži.
30.9.2016 - 20.11.2016

Výstava

ESTHER STOCKER: Z budúcnosti

Esther Stocker sa venuje priestorovej abstrakcii a architektúre, ktorá návštevníka vťahuje do inej dimenzie. Čiernobiele geometrické krajiny vznikajú násobením jednoduchých tvarov a foriem, horizontálnych a vertikálnych línií. Vytvára rytmické vzorce, ktoré podčiarkujú neústupnú povahu jej diel. Repetícia základných elementov, posúvanie horizontu a hra s perspektívou tvoria hĺbku a objem priestoru.
17.3.2016 - 31.7.2016

Výstava

STRACH Z NEZNÁMEHO

Utečenecká kríza, ktorej v súčasnosti čelíme, je najzávažnejšia od druhej svetovej vojny. Milióny ľudí bolo nútených opustiť svoje domovy v dôsledku vojnových konfliktov alebo extrémnej chudoby. Táto situácia priniesla do našej spoločnosti veľa neistoty a stále vyvoláva mnoho otázok. Skúsenosť kontaktu s inými kultúrami je pre krajiny východnej Európy nová a neznáma. Na vzájomné spoznávanie nebol dosiaľ dostatok času, stojíme iba na začiatku vzájomného dialógu. Výstava Strach z neznámeho sa pokúša prekonať bariéru nekomunikácie.
5.5.2016 - 26.6.2016

Výstava

KRIŠTOF KINTERA: Prirodzená nervozita

Hoci diela Kinteru na prvý pohľad pobavia, v skutočnosti nesú až desivú parafrázu. Otvárajú otázky hraničných existenciálnych a etických tém globálnej spoločnosti, ktorá devastuje samu seba. Tras stromov, zvierat či krajiny je totiž odpoveďou na ľudskú prírodu ako kultúru spoločnosti. Dôsledky jej krízy vdychujú život mechanizovaným sochám a objektom ako tragikomickým produktom pomýlenej ľudskej prírody. Diela autora akoby žili a vytvárali vlastný svet osebe. Nesú posolstvo civilizácie, ktorá degenerovala a zároveň prírody, ktorá už nevládze.

Stránky