zborník OTVORENÁ GALÉRIA

 

Zborník z konferencie OTVORENÁ GALÉRIA obsahuje príspevky k téme aktuálneho stavu a rozvoja galerijnej pedagogiky na Slovensku a v Čechách. Elektronická publikácia slúži ako pracovný materiál na ďalšie štúdium tejto diciplíny.

OTVORENÁ GALÉRIA.
Zborník z konferencie galerijnej pedagogiky

Prvé vydanie
© Slovenské centrum vizuálnych umení, Kunsthalle Bratislava, Bratislava, 2018
Editorky: Daniela Čarná, Barbora Tribulová
Autori a autorky textov: © Oldřich Bystrický, Daniela Čarná, Hana Dočkalová, Marie Fulková, Ivona Hasalová, Ondřej Horák, Iveta Horáková, Hana Hudcovičová Lukšů, Lucia Kotvanová, Marcela Kvetková, Martina Martincová, Jozef Matuška, Ida Muráňová, Soňa Patúcová, Alice Sovadinová, Barbora Škaloudová, Barbora Tribulová
Zodpovedná redaktorka: Katarína Trnovská
Jazykové korektúry: slovenský jazyk Soňa Hrúziková, český jazyk České centrum v Bratislave
Fotografie: © Jakub Černý, Peter Gáll, Ema Lančaričová, Soňa Patúcová, Zuzana Svatošová, Zuzana Šrámková, archív Kunsthalle Bratislava, archív Národní galerie Praha, archív Novej synagógy, archív Slovenskej národnej galérie, archív Stanice Žilina-Záriečie
Grafický dizajn a layout: Eva Šimovičová, Jana Gavalda Belanová

 

ISBN 978-80-972754-4-0
Vydané v decembri 2018

 

Typ publikácie: 
Katalóg
Cena: 
7 €