Scripts of the Shifting Bodies

Iniciatíva výstavy diplomových prác Katedry intermédií VŠVU 2020 vznikla ako prvý krok dlhodobej spolupráce Kunsthalle Bratislava a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Prezentujú sa na nej diela minuloročných absolventov, ktoré z dôvodu pandemickej situácie nemali možnosť byť predstavené verejnosti v minulom roku.
Kurátorská spolupráca: Lýdia Pribišová

Ondřej Houšťava: Preparation for Public Hearing, 2020, 17:59 min., foto: Matúš Pisarčík 

Otvorenie:

30. 4. 2021
 

Trvanie:

30. 4. 2021 – 19. 5. 2021
 

Miesto:

Kunsthalle LAB

 

Vstupné dobrovoľné

Vystavujúci umelci a umelkyne:

Dorota Brázdovičová, Ondřej Houšťava, Matúš Pisarčík, Dušan Prekop, Andrea Rošková

 

Iniciatíva výstavy diplomových prác Katedry intermédií VŠVU 2020 vznikla ako prvý krok dlhodobej spolupráce Kunsthalle Bratislava a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Prezentujú sa na nej diela minuloročných absolventov, ktoré z dôvodu pandemickej situácie nemali možnosť byť predstavené verejnosti v minulom roku. 

Prezentovaných autorov a autorky spája záujem o introspekciu, pohľad do seba, cez ktorý však pozorne sledujú svet. Telesnosť v ich tvorbe sa hlási o slovo ako psychosomatická konzekvencia fungovania v spoločnosti presýtenej informáciami, kapacity našej pozornosti, tlaku na výkon a na neustálu prácu. Byť stále k dispozícii a reagovať. Hľadajú stratégie vyrovnávania sa s touto situáciou, od eskapizmu, cez pomenovanie tabuizovaných javov, ironizáciu, ritualizáciu...


 

Partneri