Vznikajú nové video-profily o súčasných slovenských vizuálnych umelcoch pre databázu ARTBASE

Vďaka grantu Nadácie mesta Bratislavy, ktorý sa KHB v tomto roku podarilo získať v plnej výške, vzniká pre online databázu ARTBASE 6 video-profilov súčasných slovenských vizuálnych umelcov a umelkýň. Projekt je realizovaný v koprodukcii s portálom Artdispečing.sk.

 

Foto © archív KHB

 

O výbere umelcov a umelkýň rozhodla v roku 2019 medzinárodná odborná komisia, ktorá bola zostavená na prvé tri roky fungovania projektu ARTBASE v zložení: Małgorzata Ludwisiak (riaditeľka Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Varšava), Kinga German (Institute for Theoretical Studies – Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapešť), Michal Novotný (riaditeľ FUTURA – Centrum súčasného umenia, Praha), Nina Vrbanová (riaditeľka a hlavná kurátorka Kunsthalle Bratislava) a Katarína Trnovská (bývalá manažérka edičných projektov Kunsthalle Bratislava).

 

"Projekt video-profilov umelcov a umelkýň, ktoré sú určené pre online databázu súčasného umenia ARTBASE, je zameraný primárne na rozšírenie mediálnych možností prezentácie. Komunikácia v online priestore sa v posledných rokoch stáva čoraz dôležitejšou a korona kríza tento trend zvýraznila a urýchlila. Webový obsah, akokoľvek atraktívny môže byť, si dnes pýta aj audiovizuálnu formu. Jednotlivé videá budú dopĺňať ťažisko profilu, ktorým je odborná štúdia z pera významného kunsthistorika či kunsthistoričky. Táto textová časť profilu cieli na poučenejšieho diváka, video-profily sú určené skôr pre návštevníka stránky, ktorý sa so súčasným umením oboznamuje. Našim zámerom bolo nestratiť na odbornosti pri udržaní atraktivity formátu. Aj preto sme zvolili formu dialógov medzi autormi a kunsthistorikmi," uvádza Erik Vilím, manažér dokumentácie Kunsthalle Bratislava a koordinátor projektu ARTBASE.
 

Jaroslav Kyša a Erik Vilím, foto © archív KHB

 

Tohoročným cieľom je vytvorenie série reprezentatívnych video-profilov o umelcoch/umelkyniach: Oto Hudec, Ilona Németh, Dorota Sadovská, Jaroslav Kyša, Tomáš Rafa a Stano Masár. Na videách budú participovať kunsthistorici/kunsthistoričky: Alexandra Tamasová, Mira Keratová, Jana Geržová, Erik Vilím a Mira Sikorová Putišová.  

Kritériom výberu odborníkov bolo pre nás okrem profesionálnych kvalifikácií aj znalosť umelcovej práce – oslovovali sme kurátorov a kunsthistorikov, ktorí s daným autorom v minulosti spolupracovali a dôverne poznajú vývoj jeho umeleckého programu. Našim záujmom bolo ponúknuť umelcom okrem možnosti prezentovať svoju prácu aj podporu zo strany odborníka pri produkcii profilu. V čase aktuálne obmedzenej medzinárodnej mobility sme museli zastúpenie teoretikov redukovať na domácich - slovenských.“ hovorí Erik Vilím.

Jednotlivé profily budú ponúkať hlbší pohľad do ich autorských programov, procesov produkcie diel či osobných motivácií. Plánovaná séria videí tak vytvorí nový zdroj informácií v profile autora/autorky v online databázy. Dramaturgiu video-profilov zastrešuje Stano Masár (Artdispečing.sk), kameru a strih Marek Valovič a Pavol Čižmár (Shape production) a o hudobnú zložku sa postará Stroon.

 

„Pre prostredie súčasného vizuálneho umenia vnímam ARTBASE ako kľúčový nástroj pre prezentáciu našej scény. Video-sekcia tejto databázy nadväzuje na už vytvorený rámec – predstavenie diel a koncepcie tvorby výtvarníka so sprievodnou výpoveďou kunsthistorika. Takto nastavený parameter nielen prezentuje tvorbu a autora, ale zároveň poskytuje odbornú reflexiu. Kunsthistorik je aktívne účastný na príprave profilu, výbere diel či koncepcie dramaturgie. Lajtmotívom video-dokumentu je predstaviť osobnosť, jeho kľúčové diela, diela, ktoré sú dôležité pre porozumenie programu autora." uvádza Stano Masár, autor dramaturgie video-profilov.

 

Ďakujeme Nadácii mesta Bratislava za podporu a portálu ardispečing.sk za spoluprácu,

spoločnými silami aj v týchto komplikovaných časoch zachovávame živú vizuálnu kultúru.

 

_________

Koncepcia a koordinácia projektu: Erik Vilím

Dramaturgia video-profilov: Stano Masár (Artdispečing.sk)

Kamera a strih: Marek Valovič a Pavol Čižmár (Shape production)

Hudba: Stroon

Grafický dizajn: Eva Šimovičová

Dĺžka: 10 – 15 minút

 

Dátum: 
2.11.2020