Stanovisko Kunsthalle Bratislava k aktuálnej situácii (20. 5. 2019)

Kunsthalle Bratislava sa ako verejná inštitúcia umeleckého a kultúrneho zamerania jednoznačne dištancuje od netransparentných a diskriminačných postupov MK SR, ktorými z okruhu štátnej podpory vylúčilo tradičné kultúrne projekty LGBTI komunity. Pravidelné podujatia ako Filmový festival inakosti či Dúhový Pride kultivujú našu spoločnosť, vzdelávajú a prinášajú pozitívne povedomie občanov o minorite prostredníctvom umenia a kultúry.

 

Prítomnosť a dlhodobú tradíciu týchto podujatí v slovenskom prostredí považujeme za mimoriadne potrebnú a prínosnú. Nerešpektovanie odporúčaní odbornej komisie v grantovom programe pre znevýhodnené skupiny a plošné vylúčenie projektov s LGBTI tematikou je bezprecedentným prejavom arogancie moci na úkor kultúrnej diverzity a ľudských práv. Na znak podpory a spolupatričnosti Kunsthalle Bratislava rozsvietila fasádu budovy Domu umenia v symbolických farbách dúhy.    

 

Aj v súvislosti s udalosťami posledných mesiacov, kedy súčasná ministerka kultúry Ľubica Laššáková v jednom dychu prisľúbila Kunsthalle Bratislava samostatnosť a vzápätí jej pridelila likvidačný rozpočet v podobe prioritných projektov 15.000,- €, sa prikláňame k názoru, že rezort kultúry potrebuje okamžitú zmenu vedenia. Dlhodobý nezáujem a nekomunikácia zo strany ministerstva, ako aj nekorektná rozpočtová politika, vedú k stagnácii až likvidácii kvalitných kultúrnych ustanovizní.

 

Urobili sme maximum pre to, aby Kunsthalle Bratislava fungovala dobre aj v dočasných provizórnych podmienkach a aby postupne smerovala k štandardizácii v podobe samostatnosti. Vyzývali sme súčasnú ministerku kultúry k stretnutiam, usilovali o aktívnu komunikáciu, argumentovali sme svoje problémy a potreby. Vypracovali a podali sme komplexný projekt osamostatnenia inštitúcie v požadovanom termíne. K dnešnému dňu ostáva celá vec opäť bez akejkoľvek odozvy.

 

Z uvedených dôvodov stojíme na strane kultúry a apelujeme na okamžitú zmenu vedenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Podporujeme Petíciu za odvolanie ministerky kultúry Laššákovej pre zasahovanie do odborných procesov a nekompetentnosť, ako aj iniciatívu Stojíme pri kultúre: Za odvolanie ministerky kultúry. Umenie a kultúra na Slovensku potrebujú funkčné a kompetentné ministerstvo ako hlavného partnera, ktorý jej nebude hádzať polená pod nohy, ale naopak ju bude so záujmom podporovať v celej škále jej rozmanitosti.

 

V Bratislave, 20. mája 2019

 

Mgr. Nina Vrbanová, PhD., poverená riaditeľka / hlavná kurátorka

Mgr. Magdaléna Fábryová, produkčná pracovníčka

Mgr. art Marcel Mališ, Art. D, produkčný pracovník

Mgr. Darina Šabová, programová manažérka

Mgr. Art Lucia Kotvanová, galerijná pedagogička

Mgr. Katarína Trnovská, ArtD., manažérka edičných projektov

Mgr. art. Eva Šimovičová, grafická podpora

Mgr. Katarína Kručay Hornáková, PR manažérka

Mgr. Jana Babušiaková, administratívna pracovníčka

Alexandra Takáčová, hlavná mediátorka

Adam Korcmáros, hlavný mediátor

Michal Meliško, mediátor umenia

Linda Mendelová, mediátorka umenia

Bc. Matúš Pisarčík, mediátor umenia

Martina Šikulová, mediátorka umenia

Bc. Simona Švaňová, mediátorka umenia

Andrea Vrtelová, mediátorka umenia

Bc. Linda Blahová, mediátorka umenia

Bc. Viktória Hrončoková, mediátorka umenia

Jaroslava Poliaková, mediátorka umenia