Radovan Čerevka: Budovanie skutočného tela

Sólový projekt, vytvorený špeciálne pre priestor Kunsthalle LAB, predstaví najnovšiu etapu tvorby košického umelca Radovana Čerevku. Aktuálny cyklus tvorí komplexný environment, ideovo sústredený okolo kultu tela. Možno ho interpretovať aj ako dystopickú post-humánnu víziu, ktorá sa realizuje vo vnútorne prepojenej veľkoplošnej inštalácii.

 

Radovan Čerevka: Environment A (fragment diela zo série 7 objektov), 2020, umelý kameň, piesok, zelené neónové osvetlenie, variabilné rozmery / variable dimensions, photo: Vlado Eliáš

 

Čerevka, ako jeden z najkonzistentnejšie sa rozvíjajúcich slovenských umelcov svojej generácie,  prostredníctvom aktuálnej výstavy zdokonaľuje vlastné umelecké postupy a radikálne rozširuje výrazové prostriedky. Vo svojich dielach, prezentovaných v holistickom, nedeliteľnom systéme, po prvýkrát experimentuje so silným multisenzorickým aspektom. Budovanie modelov (ako jedna z autorových signifikantných metód) sa v priestore Kunsthalle LAB rozrastá do tak veľkého rozsahu, že vytvára komplexné prostredie.

 

Na druhej strane, autor nesleduje len nové formálne aspekty svojej práce, ale dospieva k takmer úplne novej oblasti záujmu. Ide o biochemickú kultiváciu ľudského tela a reinterpretáciu našej (občas absurdnej) prítomnosti ponímanej skôr ako ruiny z minulosti. Všadeprítomná militarizácia našej reality je téma, ktorou sa Čerevka zaoberá od počiatku svojej tvorby. Tentokrát sa však javí ako nereferenčná fantázia s nádychom sci-fi, založená na inštinktívnom výskume a hĺbkovom pozorovaní reality.

 

"Sochár par excellence, Radovan  Čerevka, sa dlhodobo zaoberá kritickým vnímaním moci, sily. V minulosti to boli projekty zaoberajúce sa témami vojenských konfliktov. V novom projekte Budovanie skutočného tela autorom tematizovaná agresia sublimovala – pretavil ju do kultu tela, mužského silného tela, ktoré je v prípade potreby schopné fyzického boja. Biochemická kultivácia ľudského tela tu vychádza, podobne ako v predchádzajúcich dielach, z autorovej charakteristickej hyperbolizácie hoaxov, konšpirácií, ktoré sú tak typické v dnešnej postfaktickej dobe." – uvádza Lýdia Pribišová, kurátorka Kunsthalle Bratislava.

 

Umelec svojou výstavou uvažuje, ako sa v súčasnosti telesnosť stala fetišom. Aj to je dôvod, prečo sa jeho sochy objavujú v úlohe kargo-kultových totemov a rituálnych artefaktov. Táto zázračná logika je rovnako prítomná v našej súčasnej kultúre tela, ako aj v prastarých rituáloch. Čerevka túto stratégiu v novom projekte uplatnil prostredníctvom transformácie tela do znakovej podoby.

 

Environment Radovana Čerevku je mimočasovou post-humánnou víziou zámerne kombinovaných odkazov – od jasne zeleného svetla, aké nájdeme v moderných bojových okuliaroch používaných na nočné videnie, až po ruiny zdanlivo archaických objektov. Umelcove identifikovateľné artefakty sú v stave entropie a chemického rozkladu, čím poukazujú na konsenzuálnu temnú budúcnosť ľudstva. Intuitívnou úpravou existujúcich prvkov zo súčasnosti vytvára umelec túto víziu potenciálnej, novej reality.

 

____________________

RADOVAN ČEREVKA (*1980, Košice) študoval v Ateliéri slobodnej kreativity 3D (prof. Bartusz) na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. V rokoch 2003 až 2004 absolvoval dvojsemestrálnu stáž na Akadémii výtvarných umení v Prahe. V roku 2011 úspešne ukončil interné doktorandské štúdium na Katedre intermédií a multimédií VŠVU v Bratislave. Čerevka je zakladateľom (spolu s Tomášom Makarom a Petrom Vráblom) umeleckej skupiny Kassaboys. V minulosti sa dlhodobo zaoberal témou mediálnej manipulácie obrazov vojnových konfliktov. V súčasnosti sa jeho tvorba transformuje od pôvodne priamej postkonceptuálnej kritiky k stratégii vytvárania fiktívnych vízií budúcnosti. Pracuje v širokom spektre médií – od sochy, kresby, inštalácie a akcie až po environment. Jeho diela boli súčasťou mnohých skupinových výstav (Stop násiliu na ženách, Amnesty International, Bratislava; Chlap, hrdina, duch, stroj, Galéria Médium, Bratislava; Sieť, Billboart Gallery Europe, Bratislava, Košice; East of Eden, Karlin studios, Praha; Prague Biennale 4, Karlínske haly, Praha; Nenápadné médium, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava; Nulté roky, Dom umenia, Bratislava; Midle East Europe, DOX – centrum súčasného umenia, Praha; Take take take and?, Benin Biennale, Benin; Krv, Slovenská národná galéria, Bratislava; Privátny nacionalizmus, Ostralle - centrum súčasného umenia, Drážďany; Strach z neznámeho, Kunsthalle Bratislava, Bratislava). Svoju tvorbu predstavil na samostatných výstavách ako napríklad  Beasty ModelsTrafó Gallery (2016) či Moc v múzeu (2018 – 2019) vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. V roku 2005 sa stal finalistom Ceny Oskára Čepana a v roku 2013 bol jej laureátom. Aktuálne vedie Ateliér slobodnej kreativity 3D. Žije a tvorí v Košiciach.

 

Kurátor: Áron Fenyvesi
Trvanie výstavy: 12. 11. 2020 – 31. 1. 2021
Kunsthalle LAB, Nám. SNP 12, Bratislava

 

 

 

Dátum: 
9.11.2020