NA HRANE / AT THE LIMIT / AM LIMIT

Kunsthalle Bratislava prináša medzinárodný výstavný projekt Na hrane / At the Limit / Am Limit, ktorý skúma skúsenosti spojené s hraničnými situáciami na pozadí diel od šestnástich autorov a autoriek zo šiestich krajín.

 

Vystavujúci umelci a umelkyne:
Silvia Beck (DE), Francisco Klinger Carvalho (BR), Chan Sook Choi (KOR), Nadine Fecht (DE), Pavel Forman (CZ), Martin Juef (DE), Martin Kocourek (CZ), Zorka Lednárová (SK), Luciana Magno (BR), Matthias Mayer (DE), Falk Nordmann (DE), Armando Queiroz (BR), Monika Rechsteiner (CH), Nina E. Schönefeld (DE), Bignia Wehrli (CH), Markus Wirthmann (DE)

 

Kurátori výstavy, Martin Juef a Zorka Lednárová, prostredníctvom výberu diel odkazujú na osobné medzné skúsenosti, alebo na transgresívne podmienky vytvorené na základe umeleckých prístupov. Samotné hranice vo všeobecnosti označujú vnútro a vonkajšok – formujúce sa kontúry existenčných správaní, ktoré majú dynamický a neukončený charakter. Ultimatívnu hranicu predstavuje jedine smrť.

 

Bignia Wehrli: Písanie hviezdami, 2014, séria päťdielnych obrazov, pigmentová tlač, foto: archív umelkyne​

 

Rozsah umeleckých diel na výstave v Kunsthalle Bratislave siaha od širšej rekonštrukcie skutočne prežívaného okamihu smrti, až po chemický experiment, v ktorom je možné pozorovať soľný roztok a jeho progresívnu kryštalizáciu. Ďalšie umelecké dielo premieta dnešné ekologické a geopolitické problémy do virtuálneho budúceho scenára. Vidíme aj portrétne fotografie vložené do nádob, rozpadajúce sa vo vode, ktoré sú súčasťou výskumu vysťahovania a diskriminácie japonských žien v Kórei po druhej svetovej vojne. Okrem toho sme konfrontovaní s rodovo špecifickým stereotypom pochádzajúcim z rannej psychoanalýzy.

 

Konštrukcia vyrobená z kovových mriežok predstavuje možnosť zmeny perspektívy zvnútra aj zvonka. Sledujeme kameru prechádzať zničeným betónom jadrovej elektrárne, ktorá nikdy nebola uvedená do prevádzky, alebo spoznáme umeleckú postavu menom Viola Kamp, agentku a dvojníčku, ktorú pozorujeme pri hraní jej umeleckej formy. Na inom mieste sa stretávame s konvolútom farebných kresieb, ktorých jednotlivé listy sa na bočných okrajoch odrážajú v pároch, v dôsledku čoho zobrazené motívy vytvárajú abstraktné vzory.

 

Stretneme legendárneho kráľa Midasa, ktorý si bude pred našimi očami pochutnávať na chrobákoch. V svetelných paneloch vložené fotografie umožňujú nahliadnuť do tajného rituálu Candomblé, pri ktorom tanečníčky v tranze poskytujú svoje telá duchom svojich bohov.
Expresívne olejomaľby oslavujú splynutie človeka a zvieraťa a v bujnej vegetácii tropického dažďového pralesa sa ženský akt premení na rastlinnú bytosť. Nakoniec fragment rakety pripomenie priekopníkov vesmírneho cestovania, ktoré nás nútia snívať o cestovaní do vzdialených galaxií.

 

“Hraničné skúsenosti a prekonávanie hraníc môžeme vnímať aj ako kultúrne techniky, ktoré v časoch prelomových udalostí zásadne menia a formujú spoločenské reflexie.” hovorí Zorka Lednárová.

 

Markus Wirthmann: Tracht & Habitus – Soľné jazero, 2011, procesuálna inštalácia, foto: Orangerie Schloss Charlottenburg, Berlín

 

Umelecko-kooperatívny projekt Na hrane / At the Limit / Am Limit bol pôvodne koncipovaný pre Museúm da UFPA (Museu da Universidade Federal do Pará) v meste Belém v Brazílii, kde bol v roku 2017 realizovaný. Pre Kunsthalle Bratislava bola koncepcia výstavy revidovaná a boli do nej zahrnuté nové umelecká diela.

 

 

Kurátor a autor koncepcie: Martin Juef
Kurátorská spolupráca: Zorka Lednárová
Trvanie výstavy: 5. 8. – 30. 10. 2020

 

 

Dátum: 
30.7.2020
PrílohaVeľkosť
PDF icon ts-na_hrane-kunsthalle_bratislava-2020.pdf1023.36 KB