Kunsthalle Bratislava je opäť otvorená verejnosti a pripravuje programové aktivity na druhý polrok 2020

V súvislosti s uvoľnením opatrení počas šírenia vírusu Covid-19 sú výstavné priestory Kunsthalle Bratislava od 11. mája 2020 opäť sprístupnené verejnosti.

 

Rozsiahla česko-slovenská výstava Moc bezmocných, inštalovaná na 1. poschodí galérie, ako aj samostatná prezentácia Emílie Rigovej pod názvom Čohaňi z Koni Ajlend situovaná v priestore Kunsthalle LAB, boli za primeraných hygienických opatrení opäť otvorené a pomerne predĺžené do 5. júla 2020.

 

Galerijní mediátori nosia rúška, poskytujú návštevníkom dezinfekciu rúk, ako aj praktické informácie pre bezpečný a príjemný pobyt vo výstavných priestoroch. V súčinnosti s Národným osvetovým centrom sa priebežne koordinujú aj ďalšie hygienické zabezpečenia zdieľaných priestorov budovy tak, aby vítaná návšteva divákov na výstavách bola bezpečná, plynulá už počnúc vstupom do budovy a celkovo bezproblémová.

 

Nové rokovania s MK SR a NOC

 

V minulom týždni sa konali aj prvé stretnutia ohľadom ďalšieho fungovania Kunsthalle Bratislava s novým vedením Ministerstva kultúry SR, ako aj s novým vedením Národného osvetového centra, ktoré galérii poskytuje výstavné a administratívne priestory. Vďaka podpore z oboch strán sa bude môcť v druhej polovici roka realizovať naplánovaný domáci, ako aj medzinárodný výstavný program. V minulom roku avizovaný projekt tzv. Kreatívneho centra sa nebude realizovať a oficiálne sídlo Kunsthalle Bratislava v Dome umenia tak naďalej nie je ohrozené.

 

S pochopením sa stretla aj požiadavka na legislatívnu úpravu a rozšírenie zákona 206 o múzeách a galériách, ktorý v súčasnej podobe nepozná galerijnú inštitúciu typu Kunsthalle. Tá zo svojej podstaty netvorí a nespravuje zbierkové fondy v zmysle hmotného kultúrneho dedičstva, no svojou činnosťou tvorí nezameniteľné nehmotné kultúrne dedičstvo. Rezort kultúry prisľúbil novelizáciu zákona a legislatívne riešenie v najbližších dvoch rokoch. Usporiadanie riadneho výberového konania na vedúcu pozíciu organizácie rezort avizoval najneskôr do konca júla tohto roka.

 

„Tento rok, ktorý je pre kultúru mimoriadne náročný, bude musieť novovzniknutá samostatná inštitúcia, akou Kunsthalle je,
obhájiť svoju existenciu, čo je skutočne náročná úloha. Nedávno som mala tú česť stretnúť sa s vedením Kunsthalle Bratislava a
diskutovať o jej ďalšom fungovaní a vzájomnej spolupráci. Držím palce!" — Natália Milanová, Ministerka kultúry SR

 

 

Nové veľké výstavy na jeseň

 

Od augusta do novembra sa na 1. poschodí Kunsthalle Bratislava predstaví medzinárodný výstavný projekt Na hrane / At The Limit (kurátori: Zorka Lednárová a Martin Juef). Kolekcia diel od viac ako 18 autorov a autoriek zo 6 krajín sveta prinesie rôzne umelecké pohľady na skúsenosti spojené s hraničnými situáciami. Dvojica kurátorov, a v tomto prípade zároveň aj zastúpených umelcov, prostredníctvom výberu diel odkazuje na osobné medzné skúsenosti alebo na transgresívne podmienky vytvorené na základe určitých umeleckých stratégií či prístupov. Samotné hranice vo všeobecnosti označujú vnútro a vonkajšok – sú to formujúce sa kontúry existenčných správaní, ktoré majú dynamický a neukončený charakter.

 

V decembri je ambíciou Kunsthalle Bratislava sprístupniť v domácich podmienkach rozhodne nadštandardný, „blockbustrový“ výstavný projekt s názvom Feminist Avant-Garde (kurátorka Gabriele Schor + domáci kurátor). Jedná sa o špičkovú kolekciu diel svetovej feministickej avantgardy 70. rokov minulého storočia, ktoré sa nachádzajú v prestížnej viedenskej zbierke Sammlung Verbund. Celkovo je trvanie výstavy predbežne stanovené od decembra 2020 do februára 2021, pričom ukončenie výstavy bude sprevádzať aj vydanie aktualizovanej rozsiahlej publikácie z vydavateľstva Prestel.

 

Gabriel Schor: Feminist Avant-Garde: Art of the 1970s, The VERBUND Collection, Vienna

 

Výstava predstaví viac ako 200 diel 77 umelkýň z Európy, Severnej a Južnej Ameriky, a Ázie. Výstavný projekt, vrátane rozsiahlej sprievodnej publikácie z vydavateľstva Prestel, bol exkluzívne ponúknutý do Kunsthalle Bratislava. Hlavné mesto tak bude môcť po prvýkrát predstaviť diela svetových, dnes už skutočne ikonických autoriek súčasného umenia ako Judith Bernstein, Judy Chicago, Valie Export, Orlan, Ana Mendieta, Cindy Sherman či Francesca Woodman. V súlade s heslom „súkromné je politické“ sa tieto umelkyne zaoberali stereotypom sociálneho očakávania týkajúceho sa ich tvorby.

 

“Umenie samozrejme nemá pohlavie, ale umelci áno.”
— Lucy R. Lippard

 

 

Kunsthalle LAB v znamení lokálnej produkcie

 

Kunsthalle Bratislava sa na jeseň opäť stane súčasťou prestížneho medzinárodného umeleckého festivalu Biela noc, ktorý širokej verejnosti približuje súčasné formy umenia, ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta európskych metropol. Tohtoročný výstavný titul pre priestor Kunsthalle LAB (kurátorka: Zuzana Pacáková) v súčasnosti aktualizujeme v súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení a zároveň predbežným zámerom organizátorov festivalu Biela noc koncipovať lokálne umelecké prezentácie. Výstava by mala trvať od septembra do novembra a medzi uvažovanými sú autori ako Martin Sedlák, Martin Vongrej, ale aj hviezda svetového op-artu Milan Dobeš.

 

V období november 2020 až január 2021 bude výkladový výstavný priestor patriť samostatnej výstave košického výtvarníka Radovana Čerevku. Autor sa najskôr zapísal ako člen výraznej východoslovenskej skupiny Kassaboys, no v ostatných rokoch už nasleduje individuálnu umeleckú dráhu. Jeho tvorba je v kontexte nášho umenia solitérna a ojedinelá, nakoľko sa zaoberá špecifickým tematickým okruhom – reflexiou súčasných hybridných vojen a mediálnou reprezentáciou. Pre priestor Kunsthalle LAB autor pripravuje totálnu site-specific inštaláciu pozostávajúcu z nových diel. Kurátorom výstavy bude Áron Fenyvesi a súčasťou projektu bude aj prezentácia novej monografie autora.

 

 

Pripravujeme (ne)tradičnú Kunsthalle KNIŽNICU

 

Projekt zriadenia špecializovanej knižnice patrí nateraz medzi pripravované dokumentačné projekty Kunsthalle Bratislava, ktorých úlohou je koncentrácia relevantných informácií a zdrojov poznania súčasného vizuálneho umenia. Knižnica, ktorú plánujeme zriadiť priamo v budove Domu umenia, bude obsahovo zameraná na oblasť súčasného slovenského vizuálneho umenia a zároveň na oblasť globálnych dejín, teórie a výstavnej praxe súčasného umenia. Cieľom je zriadiť knižnicu ako viacúčelové komunitné centrum, určené nielen odborníkom, ale aj širšej komunite záujemcov o poznanie v tejto oblasti. Ambíciou je preto v rámci projektu knižnice ponúknuť nielen bohatý interdisciplinárny knižný archív, ale zapojiť aj inovatívne digitálne nástroje vzdelávania.

 

Vizualizácia Marcel Mališ

 

 

Online databáza pokračuje a narastá

 

V druhej polovici roka 2020 plánuje Kunsthalle Bratislava realizovať druhú fázu rozširovania a rozvoja projektu online databázy súčasného slovenského vizuálneho umenia s názvom ARTBASE. Pribudne 10 hesiel umelcov, prevažne mladej generácie: Martin Kollár, Tomáš Rafa, Jaroslav Kyša, András Cséfalvay, Juraj Gábor, Dorota Sadovská, Svätopluk Mikyta, Stano Masár, Erik Binder, Marek Kvetan. Títo autori boli vybraní medzinárodnou komisiou. Okrem samotných hesiel umelcov paralelne pribudne do online databázy aj 10 hesiel venovaných teoretikom a kunsthistorikom (autorom profilových textov o autoritách).

 

 

Kunsthalle dokumentuje a publikuje

 

Už v týchto mesiacoch prebieha príprava komplexného a vizuálne bohatého archívu, ktorý mapuje uplynulé 3 roky výstavnej činnosti v priestore Kunsthalle LAB. Zámerom vydania reprezentatívnej publikácie LAB 2017 – 2020 je nielen obrazová a textová dokumentácia či sumarizácia výstavnej činnosti, ale najmä bilancovanie komunikačného potenciálu galérie so zreteľom na jeho špecifické situovanie v centre hlavného mesta a výkladový charakter. Do tvorby publikácie budú prizvaní externí recenzenti, aby zhodnotili kvalitu a programovú koncepciu galérie. Čitateľ sa okrem toho bude môcť opäť stretnúť s dielami autorov ako Szilárd Cseke, Tomáš Rafa, Michel Houellebecq, dvojice Jiří Franta a David Böhm, Karina Smigla-Bobinsky, Milan Houser, Žilvinas Landzbergas a ďalších.

 

 

Kunsthalle vzdeláva súčasným umením

 

Vzdelávacie programy Kunsthalle Bratislava sú aj naďalej rozvíjané v dvoch líniách. Aktuálne programy k výstavám realizujeme sprostredkovane, formou online prístupných detských sprievodcov k výstave Moc bezmocných a výstave Emílie Rigovej, od septembra plánujeme reštart spolupráce so školami, ako aj aktualizovanie dlhodobých programov Detský mediátor pre deti a Experiment umenie pre dospelých.

 

V súvislosti s aktuálnou situáciou pripravujeme pravidelný cyklus online inšpirácií domácim akčným umením nielen pre deti pod názvom „Čo robia umelci na jar“ a pokračujeme vo výskume na tému detskej tvorby umelcov, ktorého výsledky priblížime počas nasledujúceho roka. V jesennom období zároveň plánujeme realizovať odložené návštevy viacerých galérií s workshopmi o kresbe, ktoré nadväzujú na publikáciu Nakresli si ovečku, zapojenie sa do podujatí festivalu Biela Noc, Noc múzeí a galérií ako aj Noc výskumníkov a prípravu detských sprievodcov – pracovných listov k výstave Na hrane / At The LimitFeminist Avant-Garde.         

 

 

Kampaň k výstave Feminist Avant-Garde

 

Kunsthalle Bratislava plánuje rozsiahlejšiu komunikačnú kampaň k „blockbustrovému“ výstavnému projektu Feminist Avant-Garde, ktorú budú tvoriť printové výstupy, ako aj digitálne formáty. Vizuálny a naratívny koncept bude reflektovať aj charakter umeleckých prístupov prezentovaných v zbierke, ktoré sa od klasických žánrov obrátili na nové mediá ako je fotografia, video, film a performance. Kampaň bude cielene segmentovaná a oslovujúca laickú i odbornú verejnosť.

 

 

Komunikácia v online priestore

 

Kunsthalle Bratislava sa inšpirovala mesiacmi strávenými v nútenej karanténe a pokračuje v posilnenej stratégii komunikácie. Pozitíva sme objavili v online priestore – radi by sme v komunikačnej výbave ponechali formáty ako videá, blogy či virtuálnu galériu, ktoré sa dobre osvedčili, pripravujeme aj dynamické „gifká“, komentáre a rozhovory. Potenciál tiež vidíme v tvorbe e-katalógov, ktoré sú ekologickejšie a produkčne menej náročné. Plánujeme vytvárať aj nové formáty, kontextuálne prepájané s aktuálnymi výstavami, umeleckými tendenciami či konkrétnymi osobnosťami – v nápaditom spracovaní, ktoré reflektuje potenciál digitálneho priestoru.

 

Dátum: 
21.5.2020