Iniciatíva #Stojím pri Kunsthalle vstupuje do verejného priestoru

Občiansko kultúrna iniciatíva #Stojím pri Kunsthalle, ktorá vznikla ako reakcia na zámer Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Národného osvetového centra zriadiť v historickej budove Domu umenia tzv. Kreatívne centrum, vrcholí vstupom do verejného priestoru. Ako formu pro bono podpory poskytla billboardové plochy v centre Bratislavy spoločnosť euroAWK. Pilotná billboardová kampaň potrvá až do konca júna a bude perspektívne pokračovať aj počas ďalších letných mesiacov. Za možnosť presiahnuť do širšieho verejného priestoru a pripomenúť tak myšlienku osamostatnenia a priestorovej stabilizácie, KHB vďačí najmä novému mediálnemu partnerovi – spoločnosti euroAWK. Sériu billboardov v lokalite Starého Mesta a Nového Mesta paralelne doplní aj širšia plagátová kampaň, ktorá zachytáva všetky osobnosti, ktoré sa do iniciatívy zapojili svojou fotografiou a názorom.

 

Návštevníci Kunsthalle Bratislava si na recepcii galérie taktiež môžu kúpiť originálnu plátenku s rovnomenným nápisom v dizajne kampane, pričom kúpou podporia ďalšie aktivity tejto iniciatívy.  Záujemcom sú naďalej k dispozícii odznaky aj plagáty so všetkými zapojenými osobnosťami, ktoré sú rovnako distribuované do kultúrnych centier, škôl, či iných miest v Bratislave. Iniciatíva #Stojím pri Kunsthalle postupne koncentruje a presúva svoju aktivitu na podporu novej, širšie zameranej iniciatívy Stojíme pri kultúre, zapája sa a pomáha s organizovaním stretnutí a podujatí, formuluje stanoviská a informuje verejnosť o aktuálnej situácii v kultúre.

 

#Stojím pri Kunsthalle je nezisková občiansko kultúrna iniciatíva zameraná na podporu myšlienky inštitucionálneho osamostatnenia a priestorovej stabilizácie Kunsthalle Bratislava. Je reakciou na zámer Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Národného osvetového centra zriadiť v historickej budove Domu umenia tzv. Kreatívne centrum. Osobnosti, občania a podporovatelia Kunsthalle Bratislava sa pro bono zapájajú formou fotografie a krátkeho názoru, ktoré sú šírené vo verejne dostupnom on-line prostredí. Do kampane je možné sa zapojiť aj individuálne, vlastnou fotografiou a použitím označenia #stojimprikunsthalle.

 

Stručná časová os udalostí:

 

 • V marci 2019 žiadalo vedenie KHB o stretnutie s pani Laššákovou na tieto štyri navrhované témy: budúcnosť KHB, perspektívy osamostatnenia KHB, prioritné projekty KHB a plán zriadenia tzv. Kreatívneho centra v Dome umenia.  Do dnešného dňa sa rokovanie nekonalo a nedostali sme na túto požiadavku žiadnu odpoveď,
 • 4. 4. 2019 na oficiálnom otvorení výstavy Inverzná romantika v Kunsthalle Bratislava ministerka kultúry Ľ. Laššáková upokojila verejnosť s tvrdením, že Ministerstvo kultúry Kunsthalle Bratislava zrušiť neplánuje a pôjde len o rekonštrukciu a vymaľovanie priestoru, v ktorom sa nachádza,
 • 8. 4. 2019 počas verejnej diskusie, ktorá sa konala na pôde Vysokej školy výtvarných umení   s názvom „Ako ďalej s Kunsthalle? Čo s kreatívnymi centrami?“ pani Ľubica Laššáková verejne prehlásila, že podporí vznik samostatnej Kunsthalle s navýšením ročného rozpočtu o 250.000 – 300.000,- €,
 • 12. 4. 2019 Ministerstvo kultúry prostredníctvom SNG požiadalo KHB o zaslanie podkladov obsahujúcich ideový zámer vzniku novej organizácie, návrh predmetu činností, návrh organizačnej štruktúry a návrh jej rozpočtu vo funkčnej klasifikácii do 10. 5. 2019,
 • 6. 5. 2019 KHB vypracovala a v požadovanom termíne odovzdala Zámer osamostatnenia Slovenského centra vizuálnych umení, obsahujúci všetky požiadavky spomínané vyššie,
 • 13. 5. 2019 bola KHB informovaná o výške prideleného príspevku na prioritné projekty -  15.000,- €, pričom požadovaná výška príspevku bola 180.000,- €. Mailová informácia neobsahovala žiadne odôvodnenie radikálneho zníženia podpory,
 • 15. 5. 2019 bola pani Laššákovej odoslaná žiadosť o prehodnotenie výšky pridelených finančných prostriedkov na prioritné projekty. KHB navrhovala dofinancovať prevádzkový rozpočet galérie o náklady spojené s prenájmom a výpožičkou priestorov (70.000,- €), uhrádzané pravidelne ročne Národnému osvetovému centru (o čo KHB paralelne žiadala prostredníctvom SNG 21. 5. 2019) a zároveň zvýšenie celkovej podpory žiadaných priorít na 30.000,- €,
 • 16. 5. 2019 vytvoril hudobník Martin Burlas petíciu za odvolanie ministerky kultúry Laššákovej pre zasahovanie do odborných procesov a nekompetentnosť, ktorá má k dnešnému dňu takmer 10.000 podpisov,
 • 20. 5. vydala KHB stanovisko k neprideleniu žiadanej výšky príspevku na prioritné projekty, ktorý je potrebný na plnohodnotné fungovanie KHB a k rozhodnutiu Ministerstva kultúry nepodporiť projekty zaoberajúce sa LGBTI tematikou, na podporu čoho KHB nasvietila fasádu budovy Domu umenia na dúhovo,
 • 21. 5. 2019 - deň pred plánovaným protestom za odvolanie pani Laššákovej - bolo vedenie KHB a SNG pozvané na Ministerstvo kultúry so zámerom rokovať o aktuálnej situácii inštitúcie. KHB z Ministerstva kultúry dostala ústny prísľub o navýšení hodnoty príspevku tak, ako bolo navrhované v žiadosti zo dňa 15. 5. 2019 a k tomu bolo dodatočne prisľúbených ešte 40.000,- € na výstavu k výročiu Novembra '98. Na zápis zo stretnutia, či akékoľvek oficiálne potvrdenie prísľubu KHB stále čaká,
 • 22. 5. 2019 sa uskutočnil protest za odvolanie pani Laššákovej, ktorý organizovala iniciatíva Stojíme pri kultúre a spojil množstvo kultúrnych inštitúcií, spolkov, odborných platforiem či širokú verejnosť. Doteraz na svoju funkciu nerezignovala,
 • 27. 5. 2019 publikuje KHB komentár k vystúpeniu pani Laššákovej v televízii TA3 (23. 5. 2019), v ktorom podrobne dementuje tvrdenia ministerky,
 • 4. 6. 2019 sa na pôde Ministerstva kultúry uskutočnilo ďalšie stretnutie za prítomnosti poverenej riaditeľky KHB Niny Vrbanovej, profesorky a umelkyne Ilony Németh a právnika Jaroslava Piláta. KHB stále čaká na oficiálny zápis zo stretnutia.

 

v Bratislave, 7. júna 2019