GROSSI MAGLIONI: Zvieracia matka

Nový výstavný projekt talianskeho dua Grossi Maglioni, vytvorený pre Kunsthalle LAB, sa zameriava na skúmanie materstva a jeho transformačného potenciálu. Stredobodom je postava matky s inštinktívnymi divokými vlastnosťami, ktorá chráni svoje deti a počas tohto aktu sa stáva desivou postavou.

 

Grossi Maglioni: Occupazioni: Rozdvojené dieťa, 2019, vankúše, textílie, železo, detail inštalácie v Maďarskej akadémii v Ríme, foto: Sebastiano Luciano

 

Projekt Zvieracia matka vychádza z viacerých ideových línií – z postfeministického a antropologického diskurzu, z psychoanalytickej spisby, zo sci-fi literatúry a filmu, ich teoretickej analýzy, ako i z vlastnej materskej skúsenosti umelkýň a ich interakcie v skupine matiek a detí. Stredobodom je dvojica matka a dieťa, jeho dospievanie, cesta osamostatnenia sa od matky.

 

"Grossi Maglioni skúmajú ikonografiu spojenú s materstvom ako s niečím desivým, kde sa v obraze matky prelína majestát i hrôza. Ich výskum sa odvíja od sugestívneho imaginária, od prehistorických predstáv, v ktorých ženské telo splýva so živočíšnymi a rastlinnými prvkami, cez starovekú mytológiu, mágiu, až k sci-fi víziám." uvádza Lýdia Pribišová, kurátorka projektu.

 

Jadrom výstavy v Kunsthalle LAB je príbeh Occupazioni: Nepretržitý dialóg, ktorý autorky rozvíjali dlhodobo v skupinách matiek a detí počas série stretnutí a workshopov v Ríme, v Novom Sade a inde. Možno si ho vypočuť v rámci výstavy a prečítať vo vystavenej publikácii.

 

Inštalácia pozostáva z dvoch protikladných prostredí, dejísk dvoch kapitol z príbehu. Tmavšie, temnejšie predstavuje jaskyňu, stan starostlivosti, akýsi archetyp príbytku. Je prívetivým útočiskom, na konci príbehu definovaným nanovo ako mobilné nomádske miesto zdieľané s komunitou. Svetlejšie prostredie predstavuje prázdnotu, ničotu, púšť z príbehu, ktorá však po dotyku s človekom ožíva, zakvitne.

 

Príbehy majú od pradávna magickú liečivú moc. Tento, prezentovaný v presklenom výstavnom priestore, hovorí o matke a dieťati, ktoré sa v rámci svojho vývinu transformovalo a podstúpilo rituálny iniciačný proces.

 

"V aktuálnej situácii, v čase, keď sa kvôli pandémii deti a ich rodičia musia vzdať mnohých svojich potrieb a trávia spolu dlhší čas ako je obvyklé, je veľmi dôležité posilniť schopnosť vytvárať silné a podporné putá a prežívať vzájomnú blízkosť. Vytvoriť si nástroje na to, ako úspešne čeliť kritickým situáciám." hovorí Lýdia Pribišová.

 

__________________

GROSSI MAGLIONI (Francesca Grossi a Vera Maglioni, *1982, Rím, Taliansko) začali spolupracovať v roku 2006. Pracujú s performačnými, divadelnými a participatívnymi princípmi, realizujú site-specific inštalácie, workshopy. Vychádzajú z poznatkov z antropológie, rodových štúdií, ale aj z prvkov vypožičaných z populárnej kultúry ako sci-fi, kabaret a pod. V poslednom čase sa sústreďujú na edukatívne projekty, prácu s detským divákom a rodičmi. Tvorba Grossi Maglioni bola prezentovaná v galériách, múzeách a akademických inštitúciách, vrátane: Accademia di Ungheria, Rím (IT); Novo Kulturno Naselje, Nový Sad (RS); Istituto Svizzero, Rím (IT); AlbumArte, Rím (IT); American Academy, Rím (IT); Viafarini, Milan (IT); Múzeum, MACRO, Rím (IT); Verkstad för konst, Norrköping (SW); ERBA Ecole Régionale des Beaux Arts de Besançon (FR); Múzeum Konstall, Vasa (FI). Zúčastnili sa mnohých rezidencií, medzi nimi napríklad: Magic Carpets Residency, Nový Sad (RS); Rupextre, rezidencia pre umelcov a antropológov, Matera (IT); Svenska konstskolan, Nykarleby (FI). Dvojica bola v rokoch 2008 až 2014 súčasťou medzinárodnej výskumnej platformy pre performatívne umenia, vedu a technológie, Vision Forum, sídliacej v Švédsku.

 

 

Kurátorka: Lýdia Pribišová

Trvanie výstavy: 11. 3. 2021 – 25. 4. 2021

Miesto: Kunsthalle LAB

 

 

Dátum: 
8.3.2021