DENISA LEHOCKÁ: Bez názvu

Slovenská výtvarníčka Denisa Lehocká pripravila rozmernú sériu organických objektov, strapcov rôznorodosti, špeciálne pre Kunsthalle LAB. Tie na mieste tvoria, ako to sama nazýva, komplexnú „priestorovú koláž“, nechávajúc výstavný priestor uzatvorený. Je to hlboký „výklad“, ktorý umožňuje výstavu vizuálne prístupnú pre verejnosť zvonka.

 

Denisa Lehocká: Bez názvu, 2021, foto: Adam Šakový

 

Dielo je hlboký „výklad“, autorka necháva výstavný priestor uzatvorený, aby mohla rozvinúť siete svojej koláže po celom priestore a iniciovala tak aj diskurz o vzťahoch vnútra a vonkajška. „Výklad“ znamená aj (slovné) objasnenie zmyslu, výklad výkladu.

 

"Lehocká sa sústreďuje na transparentnosť priestoru, ambivalenciu delenia sklenenou stenou. Interiér-exteriér, otvorenosť-uzatvorenosť, duté-vypuklé. Vyzdvihuje krehkosť vzťahu súkromného-verejného, dnu-von (pozitívne-negatívne), a to s ohľadom na sezónne špecifiká aj na teplo a zimu, psycho-somatické… A v neposlednom rade sa spontánne zapodieva aspektami abstraktného-reálneho. Tieto binarity však nevníma oddelené. To len vyslovený jazyk ich tak obmedzenými robí. To nie je otázkou ekológie, ale odpoveďou ekonómie. Všetko je článkom obrovskej diverzity." vysvetľuje uvažovanie autorky kurátor výstavy Boris Ondreička.

 

Priestorová koláž v Kunsthalle LAB je reflexiou a reprezentáciou bezodnej subjektivity. Skôr stávania sa, ako bytia. Lehockej „výklad“ je nádoba, priestor, interval, pauza alebo materiálny substrát zároveň. Vzduch a svetlo či napätie sú predsa tiež materiálnymi. Subjektivitu však nevníma ako exkluzívnu. Kreslí synapsie vplyvov, vzťahov, asociácií. Jej levitujúce sochy (objektifikácie vnútra) sú zhmotneniami predovšetkým takzvane nehmotného. Autorka neuznáva takúto polarizáciu, lebo vyžarovanie je nedeliteľnou súčasťou fyzického zdroja. A aj pocity a myšlienky sú reakciami či produktami tela.

 

_________________

DENISA LEHOCKÁ (*1971, Trenčín, Československo) žije v Bratislave. Študovala Strednú umelecko-priemyselnú školu a následne Vysokú školu výtvarných umení, obe v Bratislave. Mimo mnohých svoje práce vystavovala na Benátskom a Pražskom bienále, ako aj na Manifesta 3 v Ľubľane (SI) a Oktober Salon, Belehrad (SRB), v Badischer Kunstverein, Karlsruhe (DE), Kunstverein Ulm (DE), Frankfurter Kunstverein (DE), Württembergische Kunstverein, Stuttgart (DE), Import a Haus der Kulturen der Welten (Transmediale), Berlín (DE), BAK—Basis voor Actuele Kunst, Utrecht (NL), New Museum,NYC (US), Austrian Cultural Forum, NYC (US), DUMBO Art Cener, NYC (US), White Columns, NYC (US), Musée d‘art modern et contemporain, Saint-Étienne (F), Sammlung Friedrichshof, Viedeň / Zurndorf (AT) (publikácia), MUMOK—Stiftung Ludwig Viedeň (AT), Kunsthaus Graz Landesmuseum Joanneum, Graz (AT), Kunstverein Eisenstadt (AT), Palazzo delle arti, Neapol (IT), Kunsthalle Basel, Bazilej (CH) či Kunsthaus Bern (CH), Futura, Praha (CZ) a Fait, Brno (CZ), Národní galerie v Prahe (CZ), v Slovenskej národnej galérii, Bratislava (SK) (publikácia), tranzit.sk, Bratislava (SK) (publikácia), a mnohých ďalších. Jej práce sú zastúpené v zbierkach celosvetovo.

 

BORIS ONDREIČKA (*1969, Zlaté Moravce, Československo) žije v Bratislave a je umeleckým riaditeľom Viennacontemporary (Viedeň, AT).

 

Otvorenie: 25. 11. 2021 | 19:00
Kurátor: Boris Ondreička
Trvanie: 26. 11. 2021 — 26. 2. 2022
Miesto: Kunsthalle LAB
 

 

Dátum: 
22.11.2021