ŠTEFAN PAPČO

Vydavateľ: Zahorian & Van Espen

Texty: Silvia Van Espen, Daniel Grúň

Fotografie: Archív autora

Preklad: John Minahane

Dizajn: Marek Kianička Kameo

Tlač: Devin printing house, s. r. o., Bratislava, 2013 / 2017

Typ publikácie: 
Katalóg
Súvisiace podujatie: 
Cena: 
10€