Šťastie je na dosah

Zostavila: Beáta Jablonská

Texty: Beáta Jablonská, Noro Lacko

Redakcia: Beáta Jablonská, Gabriela Kisová

Jazyková redakcia: Ľudka Kratochvílová

Preklady: Mirko Pomichal, Anna Pomichalová

Korektúra anglických textov: Stephanie Staffen

Fotografie: Adam Šakový, Vlado Eliáš, Noro a Jakub Čaprnka, Boris Németh, Peter Gáll, Martin Marenčin, archív Erik Šille; Oravská galéria, Dolný Kubín; Slovenská národná galéria, Bratislava

Recenzenti: Peter Tajkov, Diana Majdáková

Dizajn: Boris Meluš

Písmo: Larish Neue

Papier: Paper GardaPat 13

Tlač: Tiskárna Helbich, a.s., Brno

Náklad: 700

Vydala Krokus Galéria v spolupráci s Vydavateľstvom Slovart, spol s.r.o. 2017

Partner projektu: Kunsthalle Bratislava

 

_____

 

Publikácia Šťastie je na dosah zhodnocuje tvorbu maliara Erika Šilleho (1978), ktorý na slovenskej výtvarnej scéne vystupuje ako neprehliadnuteľný solitér. Aj keď vyšiel z kolektívneho zázemia silnej maliarskej generácie prichádzajúcej po roku 2000, dnes by už s výhodou úspešného štartu nevystačil. Jeho prítomnosť na výtvarnej scéne je potvrdením, že maľba aj v čase všadeprítomného digitálneho obrazu nie je iba archaickým reliktom minulých dôb. Naopak, dokazuje, že aj so štetcom a farbou sa dá rozprávať príbeh súčasného sveta a to dokonca tak, že zastavením v maľbe sa jeho trhliny zdajú byť ešte viditeľnejšími a hlbšími. Šille nás vedie ulicami miest konštruovaných ako stavebnice a inscenovanými rozprávkovými krajinami, v ktorých rozohráva drámy, komédie a frašky kolabujúceho sveta. V podstate v nich ale ide vždy o to isté, a to o pripomínanie miznúceho prirodzeného sveta, ktorý sa stráca vo všadeprítomnej mediálnej ilúzii.

Publikácia ponúka esej Beaty Jablonskej venovanej tvorbe Erika Šilleho, rozhovor filozofa Nora Lacka s autorom a obsiahly výber z jeho tvorby. Vydavateľom je galéria Krokus v spolupráci s vydavateľstvom Slovart.  

Typ publikácie: 
Katalóg
Súvisiace podujatie: 
Cena: 
29€