LAB 2014 – 2017

Prvé vydanie

© Slovenské centrum vizuálnych umení, Kunsthalle Bratislava, Bratislava 2017

 

Editorky:

Katarína Trnovská, Nina Vrbanová

 

Asistentka editora: 

Klára Hudáková

 

Autori textov:
© Jana Cviková, Juraj Čarný, Elektro Moon Vision, Clemens Fürtler, Belinda Grace Gardner, Petja Grafenauer, Carmela Gross, Daniel Grúň, Katia Huemer, Oto Hudec, Jeauk Kang, Krištof Kintera, Lenka Kukurová, Lenka Krištofová, Kwangsu Lee, Milan Mikula, Michal Murin, Nika Oblak & Primož Novak, Zuzana Pacáková, Mária Rišková, Elisa Rusca, Karl Salzmann, Lorella Scacco, Pavla Sceranková, Krzysztof Siatka, Mira Sikorová-Putišová, Esther Stocker, Agnès Thurnauer, Jacopo Crivelli Visconti, Nina Vrbanová, Erwin Wurm

 

Preklady:
Beata Havelská, Linda Magáthová, John Minahane, Martina Petáková

 

Jazykové korektúry – slovenský jazyk:

Daniela Marsinová

 

Jazykové korektúry – anglický jazyk:

Daniel Hall

 

Fotografie:
Juraj Bartoš: 32, 58, 70, 80, 88, 104 Zuzana Godálová: 10, 24 – 29
Elektro Moon Vision: 4, 18 – 22
Peter Gál: 112
Lucia Kotvanová & Daniela Čarná: 168 – 175
Martin Marenčin: 34 – 38, 40 – 46, 50 – 54, 60 – 65, 72 – 76, 82 – 86,
90 – 94, 98 – 102, 106 – 110, 114 – 118 Dalibor Krupka: 120-126
Ema Lančaričová: 128, 140, 160
Karl Salzmann: 12 – 16
Zuzana Sedláková: 96
Adam Šakový: 130 – 136, 142 – 148, 150 – 157, 162 – 166

 

Prepress:

Vratko Tóth

 

Grafický dizajn:

Eva Kašáková

 

Písmo:
Monopol, Baskerville, Graphic

 

Papier:
Galerie Art Gloss 150g, Cyclus ofset 100g

obálka: Galerie Art Gloss 350g

 

Tlač:
Helbich tiskárna, a. s., Brno

 

Náklad: 500

 

ISBN: 978 – 80 – 972754 – 2 – 6

 

Vydané v decembri 2017

 

Kunsthalle Bratislava Nám. SNP 12

P.O. BOX 107

810 00 Bratislava

 

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť nijakou formou reprodukovaná, kopírovaná alebo rozmnožovaná bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa.

 

Typ publikácie: 
Katalóg
Cena: 
18€