A JE TU ZAS? Slovenský štát v súčasnom umení

Vydavateľ:  Kunsthalle Bratislava

Editorka: Nina Vrbanová

Autorky textov: Katarína Bajcurová (KB), Petra Hanáková (PH), Bohunka Koklesová (BK), Alexandra Kusá (AK), Nina Vrbanová (NV) 

Preklad: Progress Promotion Bratislava, spol.s.r.o., Nina Vidovencová

Korektúry: Luďka Kratochvílová, Nina Vidovencová

Fotografie: Dalibor Krupka, archív autorov a autoriek

Grafický dizajn: Eva Kašáková

Tlač: Dolis, s.r.o.

Náklad:  500 ks

ISBN 978–80–972754–0–2 

Vydané vo februári 2017

Typ publikácie: 
Katalóg
Cena: 
8€