Ilona Németh: Eastern Sugar

 

 

Ilona Németh: Eastern Sugar

 

Vydalo Slovenské centrum vizuálnych umení, Kunsthalle Bratislava, Bratislava 2018

Editorka: Katarína Trnovská

Autori a autorky textov: Elena Akácsová, Eva Andrejčáková, Eva Čobejová, Miroslav Eliáš, Maja a Reuben Fowkes, Krisztina Hunya, Ilona Németh, Jana Németh, Emily Verla Bovino, Nina Vrbanová

Preklady: Anna Antalová, Martina Stoláriková

Fotografie: Andras Á. Cséfalvay, Ema Lančaričová, Ilona Németh, József Rosta, Adam Šakový, Olja Triaška Stefanović 

Videá: Cukru production, Katarína Karafová, Martin Vronský

Grafický dizajn: Eva Šimovičová

ISBN: 978-80-972754-3-3

 

Publikované ako elektornický katalóg v novembri 2018.

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť nijakou formou reprodukovaná, kopírovaná alebo rozmnožovaná bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa.


Edičný titul Ilona Németh: Eastern Sugar vznikol pri príležitosti rovnomennej výstavy, ktorá sa konala v priestoroch Kunsthalle Bratislava v apríli – júli 2018. Dvojjazyčná publikácia ponúka kompletný archív a obsiahlu dokumentáciu mimoriadne veľkorysého výstavného projektu poprednej slovenskej autorky Ilony Németh. Tento vznikol v spolupráci širšieho kolektívu umelcov a architektov, pričom kurátorsky ho zastrešila riaditeľka KHB Nina Vrbanová a v Lipsku pôsobiaca historička umenia Krisztina Hunya. Site-specific výstavný projekt tematizoval, skúmal a kriticky reflektoval silný príbeh slovenských cukrovarov.

 

Fokus autorky na históriu a súčasnosť je mimoriadne humánny a sociálne involvovaný. Výstava rekonštruuje pamäť cez fundamentálnu ľudskú aktivitu, ktorou je práca. Názov výstavy a katalógu, prevzal meno zahraničného investora (ktorý ako jeden z mnohých v raných postkomunistických rokoch vstúpil na stredoeurópsky cukrovarnícky trh), čím ironicky a metaforicky upozorňuje na jednu z kľúčových tém projektu "výpredaj vlastných hodnôt".

 

Elektronický katalóg zahŕňa kurátorské texty Niny Vrbanovej, Krisztiny Hunye (anotácie k tvorbe prizvaných hostí, medzinárodne uznávaných výtvarníkov Jeremy Dellera, Haruna Farockiho, Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan), popredných britských teoretikov Maji a Reubena Fowkes, muzeológa Miroslava Eliáša a ď. Autori publikácie kládli dôraz aj na obsiahlu video- a foto-dokumentáciu "neprenosného" výstavného projektu Eastern Sugar (v katalógu sú videá umiestnené vo forme aktívnych linkov), ale taktiež na uverejnenie dôležitých recenzií a textov, z ktorých viaceré boli publikované po ukončení výstavy (recenzie: Emily Verla Bovino – artmargins.com; Jana Németh – Denník N; rozhovory: Eva Čobejová, Elena Akáscová – .týždeň; Eva Andrejčáková – denník SME a ď.). Zámerom bolo ponúknuť istú viacpohľadovosť na predmetnú tému, ktorá má potenciál pre ďalší výskum situovaný vo vybraných krajinách Európy (2020 – 2022). Publikácia je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku.

 

 

Typ publikácie: 
Katalóg
Súvisiace podujatie: