ČÍM CHCEŠ BYŤ? UMELEC?

 

Publikácia ČÍM CHCEŠ BYŤ? UMELEC? je venovaná téme detstva slovenských umelcov a umelkýň viacerých generácií a ich detskej tvorbe. Tvorivé začiatky a prvé kontakty s umením približuje formou rozhovorov. Umožňujú nám nahliadnuť do sveta detskej tvorivosti a fantázie. Príbeh každého z nich je jedinečný a nie vždy sa začínal mimoriadnym nadaním. Môžu nás priviesť k spomienkam na detstvo a inšpirovať k podpore tvorivosti detí v našom okolí, aj našej vlastnej. Kniha je určená dospelým, ktorých zaujíma, kedy sa rodí povolanie umelca aj deťom, ktoré v knihe nájdu kresby podobné ich vlastným.
        
Zastúpení autori/ autorky: Peter BARÉNYI, Maria BARTUSZOVÁ, András CSÉFALVAY, Ladislav ČARNÝ, Radovan ČEREVKA, Ľubomír ĎURČEK, Pavlína FICHTA-ČIERNA, Květa FULIEROVÁ, Daniel FISCHER, Juraj GÁBOR, Oto HUDEC, Jana KAPELOVÁ, Daniela KRAJČOVÁ, Otis LAUBERT, Zorka LEDNÁROVÁ, Stano MASÁR, Ladislav MEDNYÁNSZKY, Michal MORAVČÍK, Svätopluk MIKYTA, Ilona NÉMETH, Vladimír POPOVIČ, Peter RÓNAI, Veronika RÓNAIOVÁ, Rudolf SIKORA, Viliam SLAMINKA, Emöke VARGOVÁ
        
Čarná, Daniela – Kotvanová, Lucia: ČÍM CHCEŠ BYŤ? UMELEC? Detská tvorba umelcov
Vydavateľ: Kunsthalle Bratislava v spolupráci s Vydavateľstvom SLOVART, s.r.o., 2021.
ISBN 978-80-973924-1-3
Údaje o knihe: 240 s., flexo väzba
Grafický dizajn: Eva Šimovičová
Redakcia a produkcia knihy: Erik Vilím
Recenzenti: Ján Kralovič, Marián Meško
Tlač: Finidr, s.r.o., Český Tešín
Cena: 15,95 €
      

Publikáciu si môžete zakúpiť na recepcii Kunsthalle Bratislava a v kníhkupectvách, online na stránke Slovart 

 

Typ publikácie: 
Katalóg
Cena: 
15,95 EUR