Voľná pracovná pozícia

 

Pracovné zaradenie: Vedúci*a oddelenia produkcie a prevádzky/Hlavný*á  produkčný*á

 

Rozsah pracovného úväzku: celý pracovný úväzok

 

Plat: 1200€ brutto / mesiac (v závislosti od kvalifikácie a skúseností kandidáta môže byť základná mzda dohodnutá vyššie. Mzda bude v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z . o odmeňovaní vo verejnom záujme v závislosti od dĺžky praxe. K základnému platu bude priznané osobné ohodnotenie. Funkčný plat bude zodpovedať plneniu predpísaných kvalifikačných a odborných predpokladov vrátane skutočnej praxe uchádzača/uchádzačky.

 

Popis pracovných činností :

 • koordinácia produkcie – celkový dohľad nad produkčnou aktivitou, individuálne konzultácie
 • komunikácia s umelcami a kurátormi ohľadom inštalácie, deinštalácie, logistika výstavy
 • zabezpečenie ľudských zdrojov počas prípravnej fázy ako aj realizačnej fázy výstavných projektov (vrátane koordinácie kustódov)
 • zabezpečenie transportov diel
 • plán VO a vypracovanie podkladov k VO Nákup a zabezpečenie materiálov a techniky k inštaláciám výstav (kontrahovanie, objednávky v rámci produkcie)
 • zabezpečenie servisných služieb pre KHB (kontrahovanie, objednávky v rámci prevádzky)Podklady k objednávkam ( cenové ponuky, prieskum trhu)
 • kontrola vecného plnenia objednávok a zmlúv
 • kontrola dodržiavania rozpočtu na prevádzku
 • zabezpečenie odstránenia porúch vo výstavných aj nevýstavných priestoroch KHB
 • zabezpečenie správy poistných udalostí v priestoroch KHB           -
 • spolupráca pri evidencii a vyraďovaní majetku
 • technická podpora  pre chod kancelárií zamestnancov
 • plní ďalšie pokyny a pracovné úlohy súvisiace s jeho pracovným zaradením podľa pokynov vedúceho zamestnanca Kunsthalle Bratislava

 

Termín nástupu: dohodou

 

Miesto práce: Námestie SNP 12, Bratislava

 

Svoj životopis a motivačný list zašlite prosím najneskôr do 20.1.2022

 

Kontakt: jen.kratochvil@kunsthallebratislava.sk