A PLANT

Celoročný program Kunsthalle Bratislava

Kurátorka: Lýdia Pribišová.
Kontakt

lydia.pribisova@kunsthallebratislava.sk

Bratislava sa k mestskej zeleni stavia veľmi aktívne; mestská vegetácia je v správe mesta považovaná za prioritu; je rozvíjaná vo viacerých mestských programoch. Bratislava je jedným z najzelenších hlavných miest na svete, ako málo hlavných miest je obklopená lesmi, dá sa do nich dostať v porovnaní s inými metropolami veľmi rýchlo. Vegetácia plní v meste významné funkcie, znižuje prašnosť a hlučnosť, vytvára priaznivú mikroklímu – ochladzuje ulice a zvyšuje vlhkosť, priaznivo vplýva aj na psychickú pohodu. Preto sme sa v spolupráci s rôznymi organizáciami rozhodli nad jej funkciami spoločne uvažovať. Cieľom programu A Plant je zvýrazniť význam mestskej zelene, najmä v kontexte klimatickej krízy, upriamiť naň pozornosť, ako aj prispieť k jej zveľaďovaniu a ochrane. Zámerom je realizovať projekty domácich a zahraničných  umelcov a kurátorov v spolupráci s odborníkmi v oblasti mestskej zelene priamo in situ; v priestoroch, kde sa s touto agendou najviac pracuje, ako: lúky, parky, mokrade, či brehy Dunaja. Program v roku 2022 pozostáva z 5 podujatí, ktoré sa konajú počas najaktívnejšieho vegetačného obdobia, v rozmedzí mesiacov máj do október Budeme pracovať s témami ako zmierňovanie dopadov klimatickej krízy v meste prostredníctvom mestskej zelene, invazívne rastliny, stromy v meste, botanické záhrady ako koloniálne štruktúry a iné. Prvým z podujatí je sympózium Výhľad z okraja pastviny.

 

VÝHĽAD Z OKRAJA PASTVINY

Medzinárodné multidisciplinárne sympózium o ekologickom mestskom pastierstve

 

Kurátorky: Edith Jeřábková a Denisa Langrová

Spoluorganizátorom sympózia je tranzit.sk

 

Môžeme sa v našich životoch inšpirovať niečím z filozofie pastierstva? Keď sa povie pastierstvo, vynorí sa nám v mysli príroda, poézia, ale i kresťanstvo. Pastierstvo je tradične založené na polarite kultúry a prírody a jeho základným motívom je nepriateľstvo voči mestskému životu. Aký máme pohľad na mesto z perspektívy pasienku a naopak? Čo sa stane, ak rozostríme hranice medzi nimi? Kde dnes nájdeme pastierov? Majú práve oni odpovede na naše klimatické problémy? Kde sú ich stáda a aké sú? Ako by vyzerala pastierska spoločnosť? Počas tohto podujatia budeme rozvíjať našu predstavivosť, uvažovať týchto otázkach, o budúcnosti zvierat a ľudí na pastvinách v okolí našich miest.

 

Program:

12. 5. Workshop pastorálneho zdieľania, tranzit.sk, BA

15:00 - Program len pre študentov vysokých umeleckých škôl spolupracujúcich na projekte:

Úvod do tematiky pastoralizmu + prezentácia literatúry: Edith Jeřábková, Denisa Langrová, Lýdia Pribišová (EN)

16:00 - diskusia o téme pastierstva so študentami

19:00 - on-line prednáška umelca Fernanda García-Dory, Facebook live

 

13. 5. PROGRAM NA PASTVINE  - Geologické múzeum, Devín, BA

11:00 - Program len pre študentov vysokých umeleckých škôl spolupracujúcich na projekte

12:00 - Workshop so zvukmi: Ida Tausch + Denisa Langrová

(program len pre študentov vysokých umeleckých škôl spolupracujúcich na projekte)

14:30 - Paleologická pastvina: Martin Vlačiky, paleontológ (SK)

16:00 - Mestský pastoralizmus: exkurzia na pastvine BROZ s Filipom Rovným z BROZ  (SK + EN)

18:00 - Pražská pastvina na slovenskej pastvine: Martina Skohoutilová  (CZ + EN transl)

19:00 - Diskusia zástupcov pražskej a bratislavskej pastviny a mesta Bratislavy: Andrej Devečka z BROZ, Dušan Vacek z Oddelenia tvorby mestskej zelene Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,

moderujú Edith Jeřábková a Lýdia Pribišová (SK + CZ + EN transl)

20:30 - Pastorálny koncert: DJ Ida Tausch

 

14. 5. PROGRAM NA PASTVINE  - Geologické múzeum, Devín, BA

11:00 - Pastorálna terapia: Tereza Porybná, kurátorka a učitelka jógy (EN)

12:00 - Program len pre študentov vysokých umeleckých škôl spolupracujúcich na projekte

14:00 - Queer pastoralizmus: Alex Sihelská (EN)

15:00 - O pastierstve: Gabriela Fatková, antropologička (CZ + EN transl) 

17:00 - Čítanie Pastierskeho almanachu (CZ + EN transl) 

19:00 - Pastorálna poézia: Mariana Serranová, kurátorka a kritička (CZ + EN trans) 

 

PINK WHALE, nábrežie Dunaja

21:00 - 22:30 Pastorálne kino,  úvod: Tereza Porybná, kurátorka (CZ + EN):

 

 

ÚČASTNÍCI:

Pedagógovia a študenti Die Angewandte (oddelenie Site-Specific Art), Viedeň; UMPRUM Praha (oddelenie sochy); Vysoká škola výtvarných umení (Katedra intermédií), Bratislava; Fakulta umení (Body Design Studio), Brno.

 

V prípade nepriaznivého počasia sa budú všetky podujatia (okrem premietania v PINK WHALE) konať v priestoroch A HALL v Kunsthalle Bratislava.

 

Projekt je realizovaný s podporou Rakúskeho kultúrneho fóra, Českého centra, BROZ a BKIS.