nowlessness, act iii: hot in here

Zúčastnení umelci a umelkyne: Jana Bernartová, Marek Burcl, Daniela Danielis, Šimon Chovan, Ľuboš Kotlár, Kati Linek, Paula Malinowska, NaiKavols, Jan Picko, Juraj Rattaj, Svätopluk Mikyta, Milan Vagač
Kurátori: Ľuboš Kotlár, Erik Vilím

Piatok 5. 11. 2021
21:00 | 22:00 | 23:00


Miesto:  

Protiatómový kryt pod Kunsthalle Bratislava
 
Dobrovoľné vstupné

Jednovečerný event prezentuje skupinu umelcov a umelkýň, ktorí/é z viacerých perspektív (nový materializmus, queer teórie, špekulatívny dizajn) spochybňujú tradičný dualizmus príroda/kultúra. Ide o miesto-špecifický projekt zasadený do atómového krytu pod Kunsthalle Bratislava, ktorý vytvára postapokalyptický priestor. Projekt sa svojou koncepciou a povahou zostavenia diel vytvorí dočasnú kontemplatívnu situáciu, kde sa duality analógové/digitálne, organické/umelé, kultúrne/prírodné, mužské/ženské, stierajú.

 

Podujatie prebieha v režime OTP. Pre obmedzenú kapacitu a špecifický charakter priestoru je možné zúčastniť sa podujatia výhradne formou organizovanej prehliadky v sprievode kurátorov projektu, ktoré sa uskutočnia 5.11.2021 o 21:00, 22:00 a 23:00. Pre účasť na prehliadke je nutné vopred sa registrovať na konkrétnu prehliadku prostredníctvom e-mailu na adresu nowlessnessactiii@gmail.com

 

Event je realizovaný v spolupráci s Kunsthalle Bratislava, festivalom OFF Bratislava a Národným osvetovým centrom.

 

 

Spoluorganizátor
Partneri