ONLINE / DISKUSIA

Diskusia o dunajskej promenáde, o kultúrnej pamäti v kontexte urbanizmu a architektúry a o verejnom priestore v Bratislave.
Kurátorka: Lýdia Pribišová
Kontakt

lydia.pribisova@kunsthallebratislava.sk


Foto: archív Mateja Gavulu

16. 12. 2021 | 18.00

Matušíkov balustrádový múrik, ktorého časť bola odstránená z dunajskej promenády v rámci protipovodňových opatrení / budovania River Parku, funguje ako modelový príklad nekoncepčných živelných zásahov do verejného priestoru. O jeho vzniku, umeleckohistorických kvalitách, o jeho mieste v kolektívnom vedomí Bratislavčanov, ako aj o odstránení jeho častí, postupnom chátraní a budúcnosti  budeme diskutovať s našimi hosťami. Budeme uvažovať nad priestorom dunajskej promenády, jej významom a funkciou v meste, nad jej perspektívami. Dostaneme sa tak i k úvahám o postavení umeleckých diel a pamiatok vo verejnom priestore, ich spravovaniu a ochrane.

 

 

Diskusia je sprievodným podujatím k projektu Mateja Gavulu Promenáda, dočasnej inštalácie umiestnenej pri Kunsthalle Bratislava. Súčasťou projektu je i krátky film Promenáda v Čiernom lese, ktorý zachytáva situáciu, v ktorej sa odstránené prvky z dunajskej promenády nachádzali tesne pred inštaláciou pred Kunsthalle Bratislava.

 

 

Diskutujúci:

Zoja Droppová, historička umenia

Matej Gavula, umelec

Henrieta Moravčíková, vedúca Oddelenia architektúry Historického ústavu SAV

Lýdia Pribišová, kurátorka Kunsthalle Bratislava

Katarína Trnovská, riaditeľka Galérie mesta Bratislavy

Ivor Švihran, popularizátor histórie

 

 

Partneri