Cena Oskára Čepana 2021

All In. At least, a Possibillity

Luki ESSENDER, Èv van HETTMER, Ondřej HOUŠŤAVA, Tamara KAMETANI, Viktorie LANGER
Kurátori: Lucia Gavulová a Jen Kratochvil

Otvorenie:
25. 11. 2021 | 18:00

 

Trvanie:
26. 11. 2021 – 28. 2. 2022

 

Miesto:  
1. poschodie Kunsthalle Bratislava
 
 
Dobrovoľné vstupné

Koniec pandémie je v nedohľadne. Zvykáme si na súčasný status quo, dúfajúc, že ho časom nahradí nový. Na začiatku sme všetci boli optimisti a v mysliach si projektovali modely a formáty novej kolektivity a solidárneho prístupu k všetkým okolo nás. Kde sú však doby, kedy sme si šili rúška, nosili starším ľuďom nákup a plánovali svet poučený pandémiou? Svet, v ktorom súčasný neskorý kapitalizmus nahradí iný systém, abstraktný, hmlistý, ale postupne formovaný a poučený všetkým tým, čím prechádzame?

 

Odpovede nikdy nie sú absolútne. Živé spoločenské štiepenie a polarizácia sú vypuklejšie než kedykoľvek predtým. Namiesto pôvodnej nádeje fungujeme na dennej báze v nepredvídateľných obavách o svoje životy i živobytie, viniac z vlastnej pozície druhú stranu, nech je akokoľvek neidentifikovateľná. Klasický, stále dokola sa opakujúci príbeh. Racionalita vysublimovala ako dávno zabudnutý sen. Paralelné pandémie psychického zdravia postupne odstrihávajú od sveta tých, ktorí by mohli ponúknuť potenciál zmeny. A v tomto stave, v tomto prostredí rozporu mlčky kráčame ďalej každým novým dňom.

 

Našťastie však jestvujú relevantné hlasy, ktoré svojou rezonanciou rozháňajú inak zdanlivo nepriechodnú hmlu pesimizmu a skepsy. Tohtoroční nominovaní*né na Cenu Oskára Čepana sú toho príkladom. V nedávnej dobe všetky umelecké ceny skúmali možnosti nesúťaženia a rovnosti medzi umelcami. V optike súčasného diania sa táto diskusia javí už iba ako odlesk pokojnejších, a teda privilegovanejších čias. Umelci*kyne v Cene Oskára Čepana 2021 budujú nové systémy rezistencie, resp. skicujú možné súčasné i budúce naratívy po vlastných osiach. Každý z nich ponúka svoju alternatívu k celospoločenskému stavu, či už formou analýzy a kritického myslenia, direktívnej polemiky, konkrétnych foriem odporu alebo prostredníctvom sebazáchovného odstupu. Bez preháňania možno povedať, že umelci*kyne vytvorili spoločné dielo, hoc rozdelené do vlastných fragmentov. Akoby nevedome naprojektovali navigačný systém smerujúci do iných realít. Za daných okolností je už potom voľba takzvaného laureáta*tky iba nepatrným rozvlnením, ktoré „neprekričí“ pôsobivosť, výpovednosť, relevanciu a dosah každého jednotlivého výstupu. Cesty sa núkajú cez meditáciu, queerovanie etablovaných diskurzov, súčasných i historických naratívov, utopické vízie s náznakmi ich protipólov, jemný flirt s dystópiou alebo priamo a ostro znejúci hlas rozhorčenia.

 

All In. At least, a Possibillity, teda tohtoročná Cena Oskára Čepana 2021, nediktuje divákom ako sa majú správať, neukazuje doprava ani doľava, nesnaží sa autority nahradiť novými, ale otvorene a zároveň s presnosťou ponúka možnosť zmeny či úniku zo slepej uličky, v ktorej sa zdanlivo bezvýchodiskovo spoločne tlačíme.

Lucia Gavulová a Jen Kratochvil

 


Po troch rokoch sa Cena Oskára Čepana vracia do Bratislavy, finálová výstava sa uskutoční od 26. 11. 2021 do januára budúceho roku. V priestoroch Kunsthalle Bratislava na prvom poschodí uvidíte diela finalistov a finalistiek. Kurátormi výstavy sú Lucia Gavulová a Jen Kratochvil a Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia, spoluorganizátorom je platforma pre podporu umenia collective. Projekt má ambíciu stať sa živou diskurzívnou platformou súčasného vizuálneho umenia na Slovensku.

VYHLÁSENIE POROTY:

Vzhľadom na kvalitu prác zúčastnených umelkýň a umelcov a naliehavosť otázok, ktorým sa venujú, sa porota rozhodla zvýšiť počet finalistov a finalistiek zo štyroch na päť. Porota chce výberom poukázať aj na veľký počet prihlášok do tohtoročnej Ceny Oskára Čepana, ktoré spája naliehavá potreba vyjadriť sa k problémom sexizmu, násilia a zastrašovania na akademickej pôde, umeleckej scéne a v spoločnosti všeobecne.


POROTA:

Kathrin Bentele (KW Berlin), Sören Grammel (www.soeren-grammel.info), Edith Jeřábková (PLATO Ostrava, Institute of Anxiety, LES), Margot Norton (New Museum, New York), Jan Verwoert (Piet Zwart Institute, Rotterdam; Oslo National Academy of the Arts).

 

Organizátorom podujatia je Nadácia – Centrum súčasného umenia, spoluorganizátorom je collective.
Podujatie podporila Nadácia mesta Bratislavy. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Kunsthalle Bratislava je partnerom podujatia.